[ youth.rs ]

Konkurs Kancelarije za pridruživanje EU

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije, Delegacija Evropske komisije u Srbiji, Erste banka i Ambasada Francuske raspisale su u julu 2008. konkurs za novinare, za najbolji medijski prilog o procesu evropskih integracija u Srbiji u periodu od 1. januara do 1. novembra ove godine. Podsećamo da je konkurs otvoren za sve novinare iz štampanih i elektronskih medija registrovanih na teritoriji Republike Srbije i još jednom pozivamo sve one koji imaju odgovarajuće priloge da se prijave.

Radovi koji su u skladu sa uslovima konkursa treba da budu na temu evrops ke integracije ili Procesa stabilizacije i pridruživanja Srbije Evropskoj uniji i njihovog uticaja na svakodnevni život građana Srbije.

Nagrada će se dodeljivati za priloge u pet kategorija: Najbolji televizijski prilog (TV stanice, nezavisne produkcije, agencije); Najbolji radijski prilog (radio stanice, nezavisne produkcije, agencije); Najbolji novinski tekst (dnevna i periodična štampa, agencije); Najbolji prilog u lokalnim medijima (TV, radio, štampani medij); Najbolji prilog na temu malih i srednjih preduzeća.

Radovi prispeli na konkurs moraju da budu objavljeni/emitovani na nekom od medija u Republici Srbiji u periodu od 1. januara do 1. novembra 2008. godine.

Nagrada je studijsko putovanje u Pariz i Brisel.

Svi uslovi konkursa nalaze se na internet prezetaciji Kancelarije http://www.seio.sr.gov.yu/code/navigate.asp?Id=381

Exit mobile version