[ youth.rs ]

Stipendije za najbolje studente

Fond za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu raspisao je konkurs za dodelu 38 stipendija darovitim studentima Univerziteta za školsku 2008/2009. godinu. Pravo da konkurišu imaju studenti (po Zakonu o univerzitetu) treće godine osnovnih studija, četvrte na Medicinskom fakultetu i starijih godina osnovnih studija, ako nisu ponovili nijednu godinu studija i imaju prosečnu ocenu najmanje 9,00 iz svih položenih ispita) i studenti koji studiraju po zakonu o visokom obrazovanju – studenti završne godine trogodišnjih osnovnih akademskih studija, treće i četvrte godine četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija, diplomskih akademskih studija, ukoliko student nije u radnom odnosu i četvrte i viših godina studija na Medicinskom fakultetu koji imaju prosečnu ocenu najmanje 9,00 iz svih položenih ispita.

Od dokumentacije potreban je popunjen prijavni formular, uverenje fakulteta o položenim ispitima, uverenje studenata koji studiraju po Zakonu o univerzitetu mora sadržati posebnu napomenu o tome da li je kandidat položio sve ispite iz prethodnih školskih godina, uverenje o nezaposlenosti za studente diplomskih akademskih studija.

Posebno će se bodovati prva mesta na republičkim i međunarodnim takmičenjima i potvrde međunarodnih institucija o znanju svetskih jezika.

Prijave na konkurs mogu se poslati do 19. novembra na adresu ili lično, Univerzitet u Novom Sadu, Fond za stipendiranje darovitih studenata, Trg Dositeja Obradovića 5/IV, 21000 Novi Sad.

Stipendije će biti dodeljene iz sledećih oblasti: prirodne i ekonomske nauke po pet, tehničke – deset, poljoprivredne, medicinske i tehnološke – dve, pravne – šest, humanističke – tri, umetnost – dve i sport – jedna.

Exit mobile version