[ youth.rs ]

Studenti najavljuju velike proteste

Protesti studenata nekoliko fakulteta, zbog uslova upisa, visokih školarina i pitanja statusa samofinansiraujućih studenata, mogli bi da prerastu u masovni protest beogradskih akademaca, najavljeno je s jučerašnjeg Veća studenata prodekana koji je održan u rektoratu Univerziteta u Beogradu. Nemanja Petrović, predsednik Studentskog parlamenta, objašnjava da su revolt izazvale odluke da se zadrži budžetska kvota od 20 odsto za samofinansirajuće studente, kao i da se preneti ispiti plaćaju.

– Ministarstvo prosvete i KONUS usvojili su naš predlog da se ukine budžetska kvota od 20 odsto, po kojoj narednu godinu može da upiše samo 20 odsto najboljih samofinansirajućih studenata, a ne svi koji su dali uslov. Ipak, na sednici vlade prošao je amandman da ova kvota ostane i verovatno da će on biti usvojen i na sednici vlade u sredu – kaže Petrović.

Nezadovoljstvo je izazvala i odluka da, iako će narednu godinu moći da upišu sa 42 ESP bodova, studenti moraju da plate sve prenete ispite, odnosno sve bodove do punih 60 kredita. Oni će, takođe, morati ponovo da idu na predavanja iz predmeta koje su preneli u narednu godinu.

– Student koji ima 42 ESP boda neophodna za uslov mora da plati za 18 kredita koje prenosi. Cena kredita se računa tako što se visina školarine podeli sa 60 i time se dobije koliko staje jedan kredit – objašnjava Petrović, dodajući da su studenti revoltirani jer su za ove odluke saznali nekoliko dana pre upisa.

Po toj računici, student Tehnološko-metalurškog fakulteta, na primer, treba da plati 1.000 dinara po bodu, odnosno 18.000 dinara ako mu fali 18 kredita. Veće studenata prodekana predložiće, takođe, da akademci koji se finansiraju iz budžeta ne plaćaju prenošenje ispita.

Ove sedmice na ulice su izašli studenti beogradskog Filološkog i Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, a kolegama su se mirnim protestom pridružili i akademci sa Tehnološko-metalurškog i Saobraćajnog fakulteta. Zahtevi studenata, iako različiti, svodili su se na isto – previsoki troškovi studiranja. Tako su studenti Filološkog fakulteta protestovali protiv odluka fakulteta da poveća školarinu za ovu godinu, kao i da samofinansirajući studenti ne mogu bezuslovno da upišu završne godine studija i steknu budžetski status. Kolege sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, dan kasnije, blokirali su na dva sata Ulicu Blagoja Parovića izražavajući nezadovoljstvo zbog odluke uprave fakulteta da naplaćuje prenete ispite. Ipak, studenti sa ovog fakulteta kažu da su se dogovorili sa upravom fakulteta da cena kredita bude snižena, pa će umesto 1.800 dinara, akademci plaćati oko 1.100 dinara po bodu, a ukupan iznos moći će da plate u tri rate.

Protestu su se u četvrtak pridružili akademci sa Tehnološko-metalurškog fakulteta, koji su istakli da, ipak, neće blokirati ulice da bi isterali svoje, a njih su podržale i kolege sa Saobraćajnog fakulteta, gde je najavljeno da postoji mogućnost da se prenošenje ispita plaća.

Izvor:Politika

Exit mobile version