[ youth.rs ]

Konkurs za prijem jednog istraživača/-ice Beogradske škole za studije bezbednosti

Zbog odlaska jednog istraživača, Škola RASPISUJE DOPUNSKI KONKURS za prijem jednog istraživača/ice Beogradske škole za studije bezbednosti. Beogradska škola za studije bezbednosti (www.bsss.ccmr-bg.org) je istraživačka jedinica Centra za civilno-vojne odnose (www.ccmr-bg.org) koja se bavi istraživanjem i obrazovanjem nove generacije istraživača iz oblasti nacionalne i globalne bezbednosti.

Primljenom kandidatu/kinji biće omogućeno da:
• postane deo tima i stekne uvid u način rada i funkcionisanje istraživačkog centra (think-tank) koji se bavi pitanjima iz oblasti bezbednosti;
• dobije stručnu podršku za samostalan istraživački rad i formalno napredovanje u akademskoj karijeri (mentorstvo);
• stekne iskustvo i upozna se s metodologijom rada na istraživačkim projektima;
• prisustvuje predavanjima i diskusijama koje se organizuju u Beogradskoj školi za studije bezbednosti i predstavlja Školu na događajima koje organizuju druge institucije i NVO;
• stekne kontakte (sa predstavnicima domaće i strane akademske javnosti, domaćih i stranih državnih i nevladinih organizacija, donosiocima odluka, ekspertima iz oblasti bezbednosti…).

Opis posla: Od istraživača/čice se očekuje da puno radno vreme bude angažovan na istraživačkim projektima Škole i Centra, da objavljuje u časopisu Bezbednost Zapadnog Balkana i učestvuje u svim drugim aktivnostima Škole. Plata istraživača/čice je pokrivena sredstvima iz donacije norveške vlade. Izabrani kandidati potpisaće ugovor o radu na tri meseca (do kraja 2008.) sa mogućnošću njegovog obnavljanja na još godinu dana.

Uslovi:

• Završen fakultet društvenih nauka ili magistratura (posebno su nam interesantni kandidati s Ekonomskog fakulteta, kao i diplomci Fakulteta političkih nauka, Filozofskog fakulteta, Pravnog fakulteta, Fakulteta organizacionih nauka, Fakulteta za bezbednost…);
• Prosečna ocena preko 8 na studijama;
• Starost: do 30 godina (za one sa diplomom), ili 35 godina (za one sa magistraturom);
• Zainteresovanost za pitanja iz oblasti bezbednosti i ideja o željenoj oblasti specijalizacije;
• Opšta kultura, informisanost i upućenost u politička dešavanja;
• Odlično znanje engleskog jezika (sposobnost samostalnog korišćenja literature na engleskom jeziku);
• Kompjuterska pismenost;
• Jaka motivacija.

Potrebna dokumentacija za prijavljivanje:

1) biografija ne duža od 3 strane;
2) motivaciono pismo u kom ćete navesti;

a) razloge zbog kojih konkurišete za posao istraživača u našoj organizaciji;
b) i zašto mislite da bi baš Vas trebalo da izaberemo.

3) primerak ili deo pisanog rada (seminarski, diplomski, istraživanje, analiza…) ne duži od 10 strana.

Kandidati će polagati usmeni i pisani test znanja engleskog jezika i pisati esej iz oblasti bezbednosti. Komisija CCVO obaviće razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju sve uslove, polože test engleskog jezika i uspešno napišu esej.

Ukoliko ste zainteresovani, pošaljite svoju prijavu do 13. oktobra 2008. na adresu office@ccmr-bg.org s naznakom „NA KONKURS ZA ISTRAŽIVAČA/ČICU". Prijave sa nekompletnom dokumentacijom i kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove neće biti uzeti u obzir. Samo oni kandidati/kinje koji uđu u uži izbor biće pozvani na testiranje.

Kontakti:
Centar za civilno-vojne odnose Gundulićev venac 48, 11000 Beograd, Srbija Tel: 011 32 87 226, 32 87 334 E-mail: office@ccmr-bg.org Web: www.ccmr-bg.org

Exit mobile version