[ youth.rs ]

Seminar ‘Proširene veštine’, Makedonija

Seminar 'Proširene veštine' organizuje se 9. i 10.maja u Skoplju, Makedonija. Tema seminara je usvajanje znanja o fundrising-u i komunikaciji između istoričara umetnosti i kulturnih menadžera regionalnih institucija i pojedinaca.
Rok za prijavu je 3. maj.

Tokom seminara trebalo bi se pojasniti kako pripremiti budžet i popuniti prijavnicu, kako dobiti potporu od kulturnih fondacija te kako pronaći sponzorske tvrtke, regionalne i internacionalne. Nadalje, kako izgraditi čvrstu poziciju pri odabiru najprikladnijeg regionalnog ili međunarodnog projektnog partnera, kako planirati i pripremiti strateški PR pristup.

Sudjeluju predstavnici European Cultural Foundation, Red House Sofia, B&D Funding-a iz Rotterdama, Mediacentra iz Sarajeva, Strategy & Communications Consultancy-a iz Amsterdama, Multimedijalnog instituta iz Zagreba te Pac Multimedije iz Skoplja.

Seminar se organizira na engleskom jeziku.

Prijavni formular poslati putem pošte na Ana Frangovska, Mala Stanica, Zeleznicka 18, 1000 Skopje, Macedonia
ili putem emaila na seminar@culturalaid.com, frangovska@ngm.com.mk

Više informacija:
Tel: 0031641202921
E-mail: avelinovski@culturalaid.com
Web: www.culturalaid.com

Exit mobile version