[ youth.rs ]

Konkurs za kurs “Evropska unija i rodna ravnopravnost”

Zavod za ravnopravnost polova Vojvodine raspisao je konkurs za pohađanje kursa Evropska unija i rodna ravnopravnost, koji će se realizovati u Novom Sadu od oktobra do decembra 2008. godine.Cilj kursa je da poveća nivo znanja o Evropskoj uniji, njenom nastanku, načinu funkcionisanja i najvažnijim smernicama unutar socijalne politike i rodne ravnopravnosti, navodi se u saopštenju Pokrajinskog sekretarijata za informacije.

Polaznici kursa upoznaće se i sa načinom donošenja odluka, najvažnijim institucijama i politikom unutar Evropske unije, a sve to sa rodnom perspektivom.

Kurs će trajati tri meseca sa predavanjima od po dva sata nedeljno. Sva literatura će biti obezbeđena u elektronskoj formi i uglavnom na engleskom jeziku.

Kurs je besplatan, s tim što svaki polaznik snosi sopstvene putne troškove. Uslovi za prijavu na konkurs su upisana ili završena viša škola ili fakultet, dobro poznavanje engleskog jezika ili nekog drugog jezika koji se govori u EU, iskustvo u oblasti ljudskih prava i zainteresovanost za evropske tokove i rodnu ravnopravnost.

Odabrani polaznici potpisuju ugovor sa Zavodom za ravnopravnost polova da će redovno pohađati kurs (najmanje 70 odsto od predviđenih časova).

Svi polaznici koji uspešno polože završni test i napišu završni rad dobiće diplomu o pohađanju kursa koju izdaje Zavod za ravnopravnost polova.

Svi koji žele da pohađaju kurs potrebno je dostave biografiju i motivaciono pismo, a prijave je potrebno poslati na adresu Zavoda za ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 6, 21000 Novi Sad  najkasnije do 15.09.2008. godine.

Izvor:RTV

Exit mobile version