[ youth.rs ]

Profesorima otkaz za tezgarenje

Zaposleni koji, osim na matičnoj visokoškolskoj ustanovi, rade i na privatnom fakultetu ubuduće će ostajati bez posla ukoliko za ovu vrstu dopunskog rada nemaju saglasnost dekana i Senata Univerziteta u Beogradu. Profesori će, poput lekara, morati da se odluče da li će raditi u privatnom ili državnom sektoru. – Senat Univerziteta u Beogradu još je prošle godine doneo odluku kojom se ne dozvoljava dopunski rad zaposlenih na fakultetima bez dozvole matične kuće i Senata. Zapravo, oni ne mogu bez dozvole da rade na državnom i privatnom fakultetu u isto vreme. Oni koji žele da se, pored redovnog posla, dopunski angažuju na drugom mestu, moraće da traže saglasnost za to. U suprotnom, može im čak biti uručen i otkaz – navodi Branko Kovačević, rektor Beogradskog univerziteta.

Odluka je doneta pošto je Senat prihvatio mišljenje da je angažovanje profesora i na privatnom i na državnom fakultetu zapravo konflikt interesa. Ipak, da bi se izašlo u susret onima koji imaju potrebu za dopunskim radom, usvojen je predlog da dekani i Senat mogu pojedincima dozvoliti dodatni angažman. Ipak, većina profesora nezadovoljna je ovom odlukom, ističući da će dozvole dobijati samo oni koji su u dobrim odnosima sa upravom matičnog fakulteta.

– Ova uslovljavanja su potpuno nepotrebna. Zaista mi nije jasno zbog čega bi se nekome ko želi da zaradi više to onemogućavalo. Ukoliko redovno i savesno ispunjava svoje obaveze na fakultetu, nikoga ne treba da se tiče šta profesor radi u slobodno vreme. Takođe, problem je i to što dozvole daju uprave matičnih fakulteta, pa se lako može desiti da odobrenja dobijaju samo nazovi podobni profesori – objašnjava jedan profesor Ekonomskog fakulteta, koji je želeo da ostane anoniman.

Izvor: Blic

Exit mobile version