[ youth.rs ]

Do diplome osam godina

Do diplome nekog fakulteta Univerziteta u Beogradu potrebno je, u proseku 7,84 godine, dok je prosečna ocena beogradskih studenata 7,94. Ovo su rezultati analize prolaznosti studenta koji su diplomirali prošle godine, koju je uradio Sektor za studije i naučno-obrazovnu delatnost Univerziteta u Beogradu.

Prema rečima prof. dr Branka Kovačevića, rektora BU, ovi podaci odnose se na studente koji studiraju po starim nastavnim planovima, koji su važili pre prelaska na bolonjski režim studiranja. On ističe da će uvođenjem novog načina studiranja i rezultati biti bolji.
– Prosečnom ocenom možemo biti zadovoljni, ali ne i dužinom trajanja studija – smatra Kovačević. – Fakulteti su sada reformisali nastavne planove i programe, koji su rasterećeni, pa će i studentima biti lakše. Takođe, po "Bolonji" svi predmeti su jednosemestralni, što će svakako doprineti efikasnijem završetku studija. Do sada su se na nekim fakultetima pojedini predmeti slušali i po šest semestara, odnosno tri godine, što je svakako nepovoljno za studente.
Po podacima Rektorata, najduži put do diplome je na Fakultetu veterinarske medicine, gde je prosečno trajanje studija 10,16 godina. Budućim doktorima veterine koji studije završe u roku potrebno je šest i po godina, pa ovaj fakultet i Medicinski imaju najduže regularno trajanje studija. Posle veterine slede Hemijski i Šumarski gde studije prosečno traju 9,25 godina, Fizički sa 8,82, Građevinski – 8,75, Medicinski – 8,67, RGF – 8,56, Stomatološki – 7,90.
Budući učitelji najbrže završavaju fakultet za 5,81 godinu, dok je na Fakultetu bezbednosti prosečno trajanje studija šest godina. Matematički fakultet završava se za 6,89 godina, a Fakultet za fizičku hemiju za 6,40. Pravnicima do diplome, u proseku treba 6,95 godina, a ekonomistima 7,12. Nešto iznad sedam godina traju studije na RGF, TMF, Poljoprivrednom, FPN, Geografskom i Biološkom fakultetu.

NAJBOLjE OCENE NA BIOLOGIJI
SUDEĆI po prosečnoj oceni od 8,86, najbolji studenti su na Biološkom fakultetu, a najlošiji na Poljoprivrednom sa 7,28.
Prosekom iznad osam mogu se pohvaliti Fakultet za fizičku hemiju, Medicinski, Fizički, Geografski, Matematički, Farmaceutski, Filozofski, FPN, FON, TMF. Prosečna ocena na ostalim fakultetima je veća od sedam.

Novosti

Exit mobile version