[ youth.rs ]

Otvoren konkurs za studentske programe u EU

Zainteresovani studenti mogu da se prijave na konkurs za projekte u okviru četvrtog segmenta programa „Erasmus Mundus”. Ovaj program podrazumeva razmenu najviše 400 studenata, a rok za prijave je 1. oktobar…
Univerzitet u Novom Sadu poziva sve zainteresovane studente da se prijave na konkurs za projekte u okviru četvrtog segmenta programa „Erasmus Mundus”. Ovaj program podrazumeva razmenu najviše 400 studenata, a rok za prijave je 1. oktobar.

Ana Šoti iz Kancelarije za nastavu, nauku i odnose sa javnošću Novosadskog univerziteta kaže da program „Erasmus Mundus External Cooperation Window – EM ECW” podrazumeva međunarodnu saradnju kroz mobilnost studenata i osoblja u oblasti visokog obrazovanja.
– Aktivnosti koje se mogu finansirati putem ovog konkursa odnose se, pre svega, na promociju evropske zone visokog obrazovanja, priključenje tematskim Erasmus mrežama, izradu studija o trendovima u upravljanju univerzitetom i na mobilnost. U obzir dolaze i aktivnosti kojima bi se uspostavili neophodni strukturni mehanizmi za uspešno sprovođenje mobilnosti studenata i nastavnika – kaže za „24 sata” Ana Šoti.
Prema njenim rečima, cilj programa EM ECW jeste da se postigne bolje razumevanje i uzajamno obogaćivanje između Evropske unije i trećih zemalja u oblasti visokog obrazovanja, a putem razmene ljudi, znanja i veština.
Projekat Basileus (jedan od EM ECW programa odobrenih od strane Evropske komisije) obezbeđuje finansiranje akademske mobilnosti iz zemalja zapadnog Balkana u zemlje EU i obrnuto. Partnerstvo u okviru projekta Basileus obuhvata osam univerziteta EU, a otvoreno je za studente i osoblje svih partnerskih univerziteta. Za školsku 2008/2009. godinu za sve nivoe visokog obrazovanja predviđeno je ukupno 400 stipendija. Studenti su podeljeni u tri ciljne grupe koje je odredila Evropska komisija.
U prvu spadaju studenti i nastavno osoblje regostrovani na jednom od univerziteta članica konzorcijuma Basileus. Drugu grupu čine državljani zemalja zapadnog Balkana koji su trenutno registrovani na jednom od univerziteta koji nije član konzorcijuma ili studenti koji su stekli jednu od visokoškolskih diploma, a treću grupu čine državljani zemalja zapadnog Balkana koji su u „ugroženoj” situaciji (izbeglice, azilanti, raseljeno stanovništvo, osobe sa invaliditetom, itd).

Od šest do 34 meseca
Komisija je propisala i koliko može da traje boravak na drugim visokoobrazovnim institucijama, tako da je za osnovne studije predviđen period od šest ili od 34 meseca mobilnosti, za master studije – šest ili 22, za doktorante šest, 10 ili 34 meseca, dok je za nastavno i administrativno osoblje predviđen po jedan mesec mobilnosti.

Izvor:24 sata

Exit mobile version