[ youth.rs ]

Krediti za finansiranje studija

U Srbiji je u toku upis na fakultete, a studentima i roditeljima banke odobravaju specijalizovane kredite za školovanje ili takve usluge nude u okviru potrošačkog kreditiranja. Tako Poštanska štedionica odobrava klijentima koji imaju tekući račun u toj banci,

 kredite za plaćanje školarine i to fakultetima i visokim školama strukovnih studija sa kojima ta finansijska ustanova ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji.

Kredit se otplaćuje u 12 mesečnih rata, zaduživanjem tekućeg računa, a iznos kredita može biti od 5.000 do 100.000 dinara. Nominalna kamatna stopa za tu vrstu kredita je 27,25 odsto, a efektivna kamatna stopa je 30,25 odsto na godišnjem nivou.

Findomestik banka odobrava kredite kojima je moguće finansirati školarinu. Mogu se javiti građani koji ne koriste druge usluge banke, dok su za klijente banke koji primaju platu „preko“ te finansijske kuće uslovi povoljniji.

Iznos kredita je do 5.000 evra, indeksiran po srednjem kursu evra, sa rokom otplate do tri godine i počekom od tri meseca. Minimalni depozit, odnosno učešće, mora biti u visini od 30 odsto iznosa odobrenog kredita, a maksimalan iznos rate do 30 odsto plate.

Izvor: Glas javnosti

 

Exit mobile version