[ youth.rs ]

Kurs BOŠ-a o verskim zajednicama u tranziciji

Centar za istraživanja religije (CIRel) Beogradske otvorene škole (BOŠ) raspisuje konkurs za pohađanje regionalnog onlajn programa Škola tolerancije – etničke i verske zajednice u periodu tranzicije. Konkurs je otvoren do 15.04.2007. Škola tolerancije – etničke i verske zajednice u periodu tranzicije je obrazovni program u kome se cela nastava i komunikacija polaznika i predavača odvija preko Interneta. Program organizuje Centar za istraživanja religije (CIRel) Beogradske otvorene škole (BOŠ) u saradnji sa holandskom fondacijom IKV/Pax Christi.
informacije o konkursu (Word, 71 k)
prijavni formular (Word, 97 k)

Exit mobile version