[ youth.rs ]

Gde profesori postoje zbog studenata

Novoimenovani savetnik za medije i kulturu američke ambasade u Srbiji Konrad Tarner posetio je juče Novi Sad, gde je zainteresovanim posetiocima prezentovao u "Američkom kutku" nove (stare) programe razmene i stipendije namenjene svim uzrastima i nivoima.

Nakon razgovora s medijama, koji je, shodno američkom smislu za organizaciju, vremenski bio ograničen i posvećen svakoj medijskoj kući ponaosob, Tarner je u neformalnom razgovoru sa studentima koji su imali prilike da borave u SAD pokušao da odgonetne i istakne sve pozitivne strane programa koje su usmerene na obrazovno-kulturnu razmenu studenata.

Građanin sveta

– Mislim da su ukupni benefiti programa razmene studenata ogromni. To znam iz ličnog iskustva, jer sam i sâm, u više navrata, imao priliku da to iskusim. Znam kako je teško ponovo se uklopiti u društvo nakon tako radikalnih promena, ali isto tako znam koliko ličnog bogatstva i zadovoljstva jedan mladi čovek može steći boravkom i učenjem u jednoj stranoj kulturi. Na taj način, da se ograničimo na Ameriku, strani student ne uči isključivo o toj zemlji, već stiče nova znanje o matičnoj zemlji i sebi, postajući na taj način istinski građani sveta – rekao je Konrad Tarner u razgovorima s mladima iz Novog Sada.

Opštepoznata je činjenica da su američki univerziteti, zbog fleksibilnog sistema obrazovanja, velika šansa za mlade ljude koji imaju ambiciju za usavršavanjem. Međutim, po Tarnerovom mišljenju, osnovni cilj programa razmene jeste upravo osposobljavanje studenata za profesionalni rad u matičnim državama. Nakon boravka na američkim univerzitetima, studenti postaju pravi lideri u svojim profesionalnim izazovima. Takođe, svaki student ponaosob, po Tarnerovom mišljenju, predstavlja diplomatu svoje zemlje koji u aktivnoj komunikaciji s inostranim kolegama kritički argumentuju o svim predrasudama koje imaju jedni o drugima. Stoga je i jučerašnji razgovor s novosadskim studentima američki savetnik percipirao u sličnom kontekstu.

Opšte dobro

– Ovakve žive rasprave u kojima ljudi razmenjuju lična iskustva pokazuju kako je u životu sve jedan proces. Slušajući vaša izlaganja o predrasudama koja ste imali ili još imate o Americi, i sâm učim o svojoj zemlji, posmatrajući je iz jednog drugog ugla. To je, između ostalog, i jedna od vrednosti razmene studenata. Osim samog formalnog obrazovanja, koje studenti stiču na fakultetima bez obzira na odabranu struku, oni razvijaju i sposobnost kritičkog i objektivnog mišljenja, koje je jedan od osnovnih preduslova za sveopšti napredak. Stoga je u ovim programima prvenstveno reč o individualnom razvoju koji omogućava da se u kasnijoj fazi posvetimo drugima i opštem dobru – rekao je Konrad Tarner, koji, uzgred, govori šest stranih jezika, a koji je pre angažovanja u Srbiji tri godine radio sličan posao u Hrvatskoj.

Natalija Ostojić, jedna od prisutnih studentkinja u "Američkom kutku" koja je imala priliku da usavrši poznavanje engleskog jezika na fakultetu u Minesoti, istakla je ogromnu razliku između američkog i našeg sistema obrazovanja, a koja se u pojedinim slučajevama, gledanim iz naše perspektive, graniči s istinskom apsurdnošću.

Ocenjivanje predavača

– Kod njih studenti imaju neuporedivo veća prava nego kod nas, tako da, iz te perspektive, odnos između profesora i studenta koji vlada na univerzitetima u Srbiji izgleda kao da je postavljen na glavu. Tamo je svima jasno da profesori postoje zbog studenata, a ne obratno. U učionicama je opuštena atmosfera, tako da nije retkost videti studente kako tokom predavanja jedu ili šetaju. Svako od njih ima pravo da uputi predavaču kritiku, koju je on mora prihvatiti. Takođe, na kraju semestra studenti ocenjuju svoje profesore, a ta se institucija, koja je kod nas samo formalno priznata, uzima s velikom ozbiljnošću jer od toga zavisi celokupni nastavnikov dalji angažman. Sve u svemu, Amerika je zaista idealno mesto za profesionalni razvoj, ali ja sebe ne vidim u takvom načinu života. Karijera i uspeh za mene nisu najbitnije stvari. Specifični odnosi među ljudima, kao i shvatanje uloge porodice koje je karakteristično za našu zemlju, stvari su koje su američkom narodu skoro nepoznate – prenosi razmišljanja Natalija Ostojić, koja je za devet meseci boravka u Americi, na prvom mestu, stekla nova saznanja o svojoj zemlji.

Izvor:Gradjanski 

Exit mobile version