[ youth.rs ]

Brdo para do doktorske diplome

Nakon što je s mesec dana zakašnjenja objavljen konkurs za prvi upisni rok u ovoj školskoj godini na Univerzitetu u Novom Sadu, još se čeka odluka Ministarstva prosvete o finansiranju konačnog broja budžetskih mesta. Ipak, objavljene su i konačne upisne kvote po fakultetima za budžetske i samofinansirajuće studente, kao i cene školarine. Kako je i najavljeno s Univerziteta, na većini fakulteta poskupela je školarina za deset posto spram prošle godine.

Jedan od traženijih ali i najskupljih fakulteta jeste Medicinski. Na taj fakultet ove godine moći će se upisati 415 studenata na budžet i 110 samofinansirajućih. Uglavnom je reč o integrisanim studijama, šestogodišnjim, gde se cena školarine za samofinansirajuće kreće od 80.000 za smer zdravstvene nege, pa čak do 160.000 koliko treba izdvojiti za studije stomatologije i farmacije.

Na Poljoprivrednom fakultetu u narednu školsku godinu na osnovne akademske studije upisaće se 520 studenata na budžet i 165 samofinansirajućih. Školarina za samofinansirajuće se kreće od 58.000 dinara za smerove Poljoprivredna tehnika i Biotehnika i menadžment do 68.000 dinara na svim ostalim smerovima, izuzev Fitomedicine, za koju školarina iznosi 80.000 dinara. Integrisane studije na ovom fakultetu koje obuhvataju osnovne i diplomske studije u trajanju od šest godina za smer Veterinarska medicina moći će upisati 45 studenata koji će se finansirati iz budžeta i 60 samofinansirajućih. Školarina na ovom smeru za samofinansirajuće studente staje 114.000 dinara.

Filozofski fakultet upisaće 913 studenata, 508 budžetskih i 405 samofinansirajućih, za koje cena školarine staje 65.000 dinara za sve smerove, izuzev za Engleski jezik i književnost, Istoriju, Pedagogiju, Psihologiju i Žurnalistiku, za koje školarina iznosi 96.000 dinara.

Tehnološki fakultet moći će upisati 210 budžetskih i 30 samofinansirajućih studenata. Školarina staje 58.000 dinara. Na Pravni fakultet upisaće se 880 studenata, 180 na budžet i 700 samofinansirajućih, koji će za školarinu morati da izdvoje 73.000 dinara.

Ekonomski fakultet u Subotici upisaće 1.300 studenata, 400 budžetskih, 800 samofinansirajućih i 100 samofinansirajućih po profilu učenja na daljinu. Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 88.000 dinara, a za učenje na daljinu 99.000 dinara.

Fakultet tehničkih nauka upisaće 1.000 budžetskih i 500 samofinansirajućih studenata, a školarina na svim smerovima staje 100.000 dinara.

Prirodno-matematički fakultet na osnovne strukovne studije upisaće 30 samofinansirajućih studenata na smer fizike, studijski program medicinske fizike-optometrije. Školarina za taj smer staje čak 218.900 dinara. Osnovne akademske studije moći će upisati 940 studenata, od čega 640 iz budžeta i 300 samofinansirajućih. Školarina na tom fakultetu kreće se od 54.000 na smeru Geografija do 107.000 dinara, koliko treba da izdvoje samofinansirajući studenti na smerovima Menadžment, Hemija, Biohemija i Zaštita životne sredine. Integrisane studije u trajanju od pet godina za diplomiranog profesora dvopredmetnih studija – master na PMF-u moći će upisati 80 studenata, 32 budžetska i 48 samofinansirajućih. Školarina na tom smeru iznosi svega 54.450 dinara.

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje na osnovne strukovne studije upisaće po 25 studenata na smer Sportski menadžer i Sportski trener – fudbal. Školarina za te trogodišnje studije iznosi 85.000 dinara. Osnovne akademske studije upisaće 120 studenata koji će se finansirati iz budžeta i 130 samofinansirajućih, za koje je školarina takođe 85.000 dinara.

Akademija umetnosti raspolaže sa 177 slobodnih mesta, od čega će 132 studenta moći da se školuju na teret budžeta, a 45 njih kao samofinansirajući. Školarina za umetničke studije staje 125.000 dinara.

Građevinski fakultet u Subotici upisaće 144 studenta, od čega 120 na budžet i 24 samofinansirajuća. Za školarinu oni s manje sreće moraće izdvojiti 66.000 dinara.

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin " u Zrenjaninu upisaće 485 studenata, od čega 185 budžetskih i 300 samofinansirajućih, za koje školarina iznosi 73.000 dinara.

Pedagoški fakultet u Somboru zaspolaže sa 265 slobodnih mesta, od čega 115 na budžetu i 150 na samofinansiranju. Školarina za te studije staje 50.000 dinara, isto koliko i studije na Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici, koji će moći da upiše 40 studenata na budžet i 30 samofinansirajućih.

Od dokumentacije potrebno je na uvid podneti originalna dokumenta i predati fotokopije svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole, diplomu o položenom maturskom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih, a uz prijavni list i dokaz o uplati nadoknade za polaganje prijemnog ispita. Neki fakulteti traže i uverenje o državljanstvu, a neki ne traže ni diplomu. Naknada za polaganje prijemnog ispita kreće se od 5.000 do 7.000 dinara, isto toliko treba izdvojiti i prilikom upisa na fakultet. Što se tiče uplate školarine, olakšavajuća okolnost je to da postoji mogućnost plaćanja u dve rate. Na polaganje prijemnog ispita kandidati su obavezni da ponesu važeću ličnu kartu ili pasoš.
 

Za vaspitače smer na mađarskom jeziku

Iz kancelarije za nastavu, nauku i odnose s javnošću UNS saopšteno nam je da će uskoro biti objavljen i konkurs za više nivoe studija. Više infomacija o svim nivoima studija može se dobiti na sajtu Univerziteta u Novom Sadu www.ns.ac.yu. Kako nam je rečeno na UNS, od novih smerova ove godine prvu generaciju studenata upisaće Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku na smer Vaspitač u predškolskim ustanovama.

Izvor:Gradjanski 

Exit mobile version