[ youth.rs ]

KONKURS ZA DODELU “TESLINIH NAGRADA” U 2007. ZA STVARALAŠTVO

Fondacija "Nikola Tesla"
FONDACIJA "NIKOLA TESLA" OBJAVLJUJE KONKURS
ZA DODELU "TESLINIH NAGRADA" U 2007. ZA STVARALAŠTVO

U oblastima:
1. naučna ostvarenja u prirodnim i tehničkim naukama
2. vrhunska inženjerska tehničko-tehnološka ostvarenja
3. pronalazaštvo – novatorstvo – racionalizatorstvo
4. ostvarivanje ciljeva Fondacije u organizacijama
5. stvaralaštvo mladih

– Za oblasti 1-3 dodeljuje se po jedna nagrada za tim ili pojedninca, za oblast 4 dodeljuju se dve nagrade, a za stvaralaštvo mladih pet nagrada
– Predloge podnose organizacije – članovi Fondacije "Nikola Tesla"
– Rok za podnošenje predloga za "Tesline nagrade" je 31. oktobar 2007.
– Dodela nagrada će biti obavljeni, na Svečanoj akademiji – u januaru 2008.
– Pravilnik o dodeli "Teslinih nagrada", obrasci i uputstva za prijavu kandidata i učlanjenje u Fondaciju "Nikola Tesla" mogu se dobiti u Institutu "Nikola Tesla", Beograd, ulica Koste Glavinića br.8a, telefon: 011/3690 487, e-pošta: ematurkovic@yahoo.com.

Exit mobile version