[ youth.rs ]

SAMO PLATI I UPIŠI GODINU

 Studenti Univerziteta u Beogradu, bez obzira na to da li sami plaćaju školarinu ili se školuju o trošku države, moraće da plate svaki ispit koji prenesu u narednu godinu! Fakulteti će sami odrediti iznos koji će akademci plaćati po prenetom ispitu, a cena će zavisiti od visine školarine i broja ispita na godini studija. Da nije bilo ovakvog ustupka, mnogi fakulteti bi ostali prazni, jer samo petina studenata BU uspeva da „očisti" godinu i upiše narednu bez prenetih ispita.

Zbog loše prolaznosti, Senat Univerziteta u Beogradu doneo je odluku da studenti ni u školskoj 2008/09. neće morati da polože sve ispite da bi „prošli" u narednu godinu studija. Oni će za „prolaz" morati da sakupe 43 boda umesto zakonski predviđenih 60 ESP bodova. Predviđeno je da se gornja bodovna granica postepeno povećava. Sledeće godine ona bi bila 49 bodova, zatim 54, da bi se tek u školskoj 2010/11. godini došlo do 60 bodova. Prof. dr Marko Savić sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu priznaje za Press da je upis naredne godine studija sa prenetim ispitima direktno kršenje Zakona o visokom obrazovanju, koji propisuje da se godina mora očistiti.

– Univerzitet je pribegao odluci koja nije u skladu sa zakonom! Kada su uvideli kakva im je prolaznost studenata, fakulteti nisu imali izbora… Osnovni problem loše prolaznosti jesu nedovoljno reformisani studijski programi. Ova odluka je bila jedini način da fakulteti upišu dovoljan broj studenata u narednu godinu, jer od toga se, na kraju, i finansiraju. Da nije bilo takvog ustupka, mnogi fakulteti bi ostali švorc, jer bi im amfiteatri bili prazni! – kaže Savić.

Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu i predsednik Statutarne komisije BU prof. dr Sima Avramović objašnjava za Press da će svaki fakultet odrediti koliko će studenti plaćati po prenetom ispitu.

– Cena za prenete ispite zavisiće od iznosa školarine i broja ispita na godini studija. Kod nas je školarina 60.000 dinara, u proseku na godini ima šest do osam ispita, što znači da će student koji prenese dva ispita morati da plati 10.000 dinara po ispitu ili nešto manje. Međutim, to je teorijski model o kojem tek treba da se izjasni nastavno-naučno veće Pravnog fakulteta – navodi Avramović.

Dekan Hemijskog fakulteta Živoslav Tešić izjavio je za Press da kod njih prenete ispite plaćaju samo studenti koji nisu završili laboratorijske vežbe.

– Recimo, kod nas je godišnja školarina 65.000 dinara, imamo u proseku osam eksperimentalnih kurseva, što znači da za jedan ponovljeni kurs studenti treba da plate oko 8.000 dinara – kaže dekan Tešić.

 Još povlastica!

Pošto generacija studenata koja je upisana na fakultete 2006/07. godine nije bila upoznata sa predloženim uslovima, akademcima koji studiraju na Univerzitetu u Beogradu, a koji su ostvarili između 37 i 40 bodova, biće dodato još šest bodova koje mogu da prenesu u treću godinu studija.

Izvor:Press 

Exit mobile version