[ youth.rs ]

Konkurs za “Majsku pesmu” 2008.godine

 Na osnovu svoje odluke br.13/2, Savet festivala "Majska pesma" i Ustanova Dečji kulturno-obrazovni i rekreativani centar "Niš" raspisuju KONKURS za "Majsku pesmu" 2008. godine Na konkurs treba slati originalne i neizvedene kompozicije za decu osnovnoškolskog uzrasta. Uz prijavu dostaviti: – Melodijsku liniju sa harmonskim simbolima i potpisanim tekstom (tri primerka).
– Otkucan originalni tekst (tri primerka).
– Kvalitetni demo snimak na kaseti ili CD-u u trajanju do četiri minute.
– Puno ime i prezime sa adresom i brojem telefona autora muzike i teksta.

Konkurs je otvoren 20 dana od dana objavljivanja.
Kompozicije slati na adresu:
Ustanova Dečji kulturno-obrazovni i rekreativni centar Niš
– za "Majsku pesmu"
ulica IX brigade 10
18000 Niš

Kontakt telefoni: 018/514-748 i 018/514-749

izvor: Politika

Exit mobile version