[ youth.rs ]

Mirovna Akademija

Mirovna akademija za ljude sa prostora bivše Jugoslavije nastala je kao inicijativa četiri mirovne organizacije iz Sarajeva, a podržana od brojnih aktivista/ica iz našeg regiona, ali i sveta. Osnovna nam je namera doprineti unapređivanju praksi i teorija izgradnje mira u regionu bivše Jugoslavije te ponuditi ljudima koji se bave izgradnjom mira priliku za: – kritičko sagledavanje i refleksiju dosadašnjih praksi i modela primenjivanih na polju izgradnje mira u regionu bivše Jugoslavije
– upoznavanje sa novim teorijama i praksama izgradnje mira, aktuelnim u različitim delovima sveta

Prva Mirovna akademija planirana za leto 2008. ponudiće zainteresovanim aktivistima/cama i istraživačima/cama tri kursa koji će se odvijati paralelno (u isto vreme, na istom mestu):

1. Razumijevanje društvenih i političkih elemenata kolektivnog nasilja i masovnih zločina i njihovih posljedica (sa posebnim osvrtom na slučajeve bivše Jugoslavije i Ruande)
Vlasta Jalušič i Tonči Kuzmanić, Mirovni Inštitut Ljubljana Radni jezik kursa je bosanski/hrvatski/srpski.

2. Civiliziranje nacionalizma – pacifikacija regije
Ugo Vlaisavljević i Faris Čengić (asistent), Univerzitet u Sarajevu
Radni jezik kursa je bosanski/hrvatski/srpski.

3. What Can We Learn From Peace Movements? Lessons of the Past for the Present and Future
Brian Phillips, Oxford University
Radni jezik kursa je engleski.

Kome su kursevi namenjeni:
Poziv je otvoren za ljude sa prostora bivše Jugoslavije, aktivne na polju izgradnje mira, suočavanja sa prošlošću, zaštite ljudskih prava; za aktiviste/ice, studente/kinje; istraživače/ice; teoretičare/ke; novinare/ke i sve ostale kojima je mirovni rad u fokusu življenja i delovanja.

Preduslovi za učešće:
– Iskustvo u radu na izgradnji mira na bilo kom od gore navedenih polja
– Spremnost da se posveti odabranom kursu tokom svih osam dana trajanja (kasniji dolasci i raniji odlasci neće biti tolerisani)
– Spremnost da se izvrše sve obaveze vezane za kurs (čitanje preporučene literature, pisanje završnog eseja)
– Dobro vladanje engleskim jezikom (preduslov za učešće na kursu broj 3)

Metodologija i način rada:
Kursevi će kombinovati predavanja (u manjoj meri) i interaktivan način rada (većim delom kursa) kroz grupne diskusije, rad u malim grupama, analizu video i pisanog materijala. Ovakva metodologija pretpostavlja aktivno učešće i doprinos učesnika/ca u kreiranju kvalitetne dinamike rada. Ukupno trajanje svakog od kurseva biće osam dana – sedam radnih i jedan slobodan dan na sredini kursa.
Radni dan će biti podeljen u dva bloka – prepodnevni i poslepodnevni, sa pauzom za ručak i odmor između blokova. Svi odabrani kandidati/kinje će nekoliko sedmica pre početka kursa dobiti pisani materijal neophodan za praćenje kursa.

Logističke i tehničke informacije

Princip prijavljivanja:
Ukoliko želite da učestvujete u ovom programu, molili bismo vas da popunite upitnik (http://www.mirovna-akademija.org/docs/upitnik.doc) i pošaljete nam ga najkasnije do 01.05. 2008. godine.
e-mailom na adresu: info@mirovna-akademija.org
ili faksom na broj: +387 33 61 89 96

Biće odabrano do 20 prijava po kursu. O ishodu odabira obavestićemo vas najkasnije do 22.05. 2008. godine. Molili bismo vas da priloženi upitnik iscrpno popunite jer nam je on glavni izvor u procesu odlučivanja i odabira aplikacija.

Lokacija
Smeštaj učesnika/ca i prostorije za rad biće obezbeđene u okviru kompleksa Franjevačkog studentskog doma smeštenog u sarajevskom naselju Grbavica, na oko 15 minuta hoda do centra grada.
Pomenuti novoizgrađeni kompleks poseduje sve kapacitete potrebne za organizovanje mirovne akademije, a smeštaj će biti obezbeđen u dvokrevetnim sobama.

Troškovi
Sve troškove puta, hrane i smeštaja snose organizatori. Budući učesnici/e će biti zamoljeni da prilikom planiranja puta odaberu što ekonomičnije prevozno sredstvo.
Participacija za učešće na mirovnoj akademiji iznosi 50 €, što je suma koju bi svi odabrani kandidati/kinje trebalo da uplate pre početka Akademije.
Tako prikupljen novac biće upotrebljen za nabavku potrebnog materijala i pokrivanje operativnih troškova organizacije Mirovne Akademije.

Za sve dodatne informacije o Mirovnoj Akademiji možete posetiti našu web stranicu www.mirovna-akademija.org

ili nas kontaktirati na:

Jelena Kuzmanović
e-mail: info@mirovna-akademija.org
Telefon/fax: +387 33 61 89 96
Adresa: Envera Šehovića br. 44
Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Exit mobile version