[ youth.rs ]

KORIDOR 18

– ako imaš između 18 i 22 godine
– ako u svom okruženju prepoznaješ potrebu za promenom
– ako si komunikativan/na i otvoren/a za nova znanja, nova prijateljstva i nove izazove
– ako imaš inicijativu i želiš druge da okupiš oko svoje ideje
Želimo da te upoznamo! Projekat „Koridor 18" realizovaće se kroz partnersku saradnju U.G."Kula"  www.kulango.org

kao inicijatora, NVO Fraktala iz Beograda  www.ngofractal.org  i Centra za nove vizije iz Preševa .

Cilj projekta je afirmacija koncepta liderstva među mladima i promocija inter-etničke saradnje mladih iz Beograda, Preševa i Bujanovca . Ovim projektom želimo da ohrabrimo mlade da preuzmu inicijativu i organizuju akcije koje će se baviti stvarnim izazovima sa kojima se susreću u svojim lokalnim zajednicam, školama, na univerzitetima, a koje će svojom realizacijom uticati na prihvatanje društvenih različitosti, razvoj demokratije, tolerantnog i otvorenog društva.

U okviru projekta nameravamo da promovišemo 20 mladih lidera (10 iz Beograda i 10 iz Preševa i Bujanovca), i da izgradimo mrežu mladih koji će umeti da prepoznaju potrebe svoje lokalne zajednice i svojih vršnjaka, da organizuju različite aktivnosti, i da na taj način utiču na pozitivne promene u svom okruženju.

Odabrani kandidati će tokom trajanja projekta kroz različite edukativne sadržaje dobiti posebna znanja i veštine neophodne za iniciranje i uspešno realizovanje projekata i akcija na nivou lokalne zajednice sa fokusom na mlade.

Kroz interaktivni rad učesnici projekta naučiće kako da prepoznaju i formulišu problem u svojoj sredini, kako da napišu, prezentuju i realizuju projekat, kako da grade timove, kako da komuniciraju uspešno i kako da rešavaju konflikte na kreativan način. U okviru projekta "Koridor 18", obezbedjeni su i mali grantovi koji će omogućiti da učesnici uz pomoć mentora primene stečena znanja u praksi.

Seminar na temu upravljanja projektima realizovaće se od 07. do 12. maja 2008. godine, u Nišu.

Troškove putovanja, smeštaja, ishrane i kompletnog programa snosi U.G. "Kula"

Ukoliko si zainteresovan/a da učestvuješ u ovom projektu, molimo te da do 30. marta 2008. godine pošalješ  popunjen upitnik , motivaciono pismo i kraći esej na adresu office@kulango.org

Za sve dodatne informacije o projektu Koridor 18, mozete nam pisati na office@kulango.org ili pozvati na telefon tel/fax: +381 11 3 22 5 330

Exit mobile version