[ youth.rs ]

Konkurs za devetnaesti Festival poezije i pesnika: “Zlatni pesnički prsten” – Subotica, Palić

 KNJIŽEVNI – IRODALMI KLUB iz Subotice raspisuje KONKURS ZA XIX YU-ME FESTIVAL POEZIJE I PESNIKA: "ZLATNI PESNIČKI PRSTEN" SUBOTICA – PALIĆ.
– Na festival se mogu poslati samo do tri pesme od 10 tema.
– Festival počinje 21.juna 2008.god u 16h na Paliću na Rtu Pesničke nade.
– Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. maja 2008.g
– Otvaranje šifri je 9.maja u 17h. – Pesme u jednom primerku pod šifrom, poslati zajedno sa razrešenjem šifre i ličnim podacima u manjem kovertu, na adresu: KNJIŽEVNI-IRODALMI KLUB 24105 SUBOTICA, Banijska 37
– Teme konkursa: pilot-pesma, Palić, narod, pesnička nada, ravnica, doajen-stara pesma, duhovna, majka, moderna, ljubavna, boemi-vino-ljubav.
– Štampaće se PALIĆKI GALEB od 20 pesama. Pesme mogu biti na raznim jezicima, od 12 do 32 stiha.

NAGRADE FESTIVALA:
0 PILOT-PESMA o festu: MINI AMFORA
I PALIĆKI GALEB – SLIKA I ZLATNA POVELJA
I ZLATNI PRSTEN – pesme o narodu: ZLATNI PRSTEN I ZLATNA POVELJA
I PESNIČKA NADA o pesniku: ZLATNA SLIKA I ZLATNA POVELJA – dar JP "PALIĆ-LUDAŠ"-Palić
IV RAVNICA-SUNCOKRET – SLIKA, dar Irena i Rade Šešević
V DOAJEN – XIX YU POET FESTA: MINI AMFORA, dar pesnika Subotice
Ostale nagrade i darodavci se već prikupljaju.
SPECIJALNA NAGRADA PLAVA VAZA za najlepšu pesmu o Paliću, koju treba poslati potpisanu, dodeljuje JP "PALIĆ-LUDAŠ" – Palić
Za sve informacije možete se obratiti na e-mail alisa@sksyu.net

ORGANIZATOR
Alisa Salopek

Exit mobile version