[ youth.rs ]

Rečnik srpskog jezika piše se 50 godina

Ministar nauke Ana Pešikan juče predala 20 kompjutera koji bi trebalo da ubrzaju rad na ovom delu od nacionalnog značaja. Predstavnici Ministarstva nauke uručili su juče 20 računara i prateću opremu Institutu za srpski jezik Srpske akademije nauke i umetnosti koja će doprineti boljoj tehničkoj opremljenosti i realizaciji projekata ove institucije.

ove godine podeliti naučnoistraživačkim organizacijama u Srbiji koje se bave društvenim i humanističkim naukama. Prema rečima Ane Pešikan, ministra nauke, iz Nacionalnog investicionog plana za ovu godinu izdvojena su sredstva za kupovinu 700 računara i prateće opreme za 52 institucije širom Srbije.

– Institut za srpski jezik predstavlja posebnu naučnu instituciju, jer se bavi izučavanjem oblasti koja je veoma važna za nacionalni i kulturni identitet. Ministarstvo nauke će pomoći Institutu da reši probleme koji postoje pri izradi rečnika narodnog srpskog jezika – istakla je Pešikan i najavila da bi do kraja godine trebalo da bude urađena elektronska verzija jednotomnog rečnika srpskog jezika koji je izdala Matica srpska.

Profesor Ratko Jankov, pomoćnik ministra nauke, rekao je da se višetomni rečnik srpskog jezika pravi već 50 godina i da se u njegovoj izradi stiglo do pola. On je naglasio da će se sa novom tehnologijom znatno ubrzati njegova izrada.

U Institutu za srpski jezik istraživači imaju pet projekata za izučavanje srpskog jezika, a jedan od najvećih jeste izrada kompletnog višetomnog rečnika srpskog književnog i narodnog jezika. Sreto Tanasić, direktor Instituta, rekao je da će nova oprema doprineti lakšem i efikasnijem radu na izradi ovih projekata, a naročito na ubrzanju izrade rečnika. On je naglasio da je ova ustanova poslednjih godina počela kadrovski da se podmlađuje i da je prošle godine primljeno pet mladih saradnika.

IZvor:Politika

Exit mobile version