[ youth.rs ]

Predsenik Studentskog parlamenta primaće platu

Senat Univerziteta u Beogradu usvojio je predlog Finansijskog plana Univerziteta za 2008, prema kojem bi predsednik Studentskog parlamenta ubuduće trebalo da prima platu, dok će ostali članovi te organizacije i dalje raditi volonterski.

Finansijski plan bi trebalo da stupi na snagu pošto ga na nekoj od narednih sednica usvoji i Savet Univerziteta u Beogradu. Članovi Senata Univerziteta u Beogradu zauzeli su, tokom zasedanja stav da profesori, pored obaveza na matičnom fakultetu, mogu da predaju samo jedan predmet u toku jednog semestra na nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi koja nije u sastavu BU.

Odluku o tome da li neko može da predaje na višoj školi će donositi naučno-nastavno veće fakulteta u kome je nastavnik zaposlen.

IZvor:24 sata

Exit mobile version