[ youth.rs ]

Letnji univerzitet – Etno Union Latkovac, Srbija – 02.07.-15.08.07.

NGO NextStop ove godine od 2. jula – 15. avgusta organizuje Letnji univerzitet pod sloganom "Ethno Union" u Etno selu Latkovac /Aleksandrovac, Centralna Srbija/.
Letnji univerzitet će se sastojati od 7 umetničkih radionica /slikarstvo, etno muzika, kaligrafija, poezija, arheologija, ekologija, teatar/, dok će grnčarija, stari zanati i snimanje dokumentarnog filma biti zajedničke aktivnosti za sve učesnike LU-a.

 

Planirano je da na LU učestvuje 80 studenata iz Evrope i regiona /po 20 učesnika će se smenjivati na 10 dana/.
Selo ce biti centar okupljanja kreativnih ljudi razlicitih profila i spajanja turizma i kulture.

Letnji univerzitet ce poceti 2. jula i trajace do 15. avgusta 2007. godine.

02-11. jula Etno muzika / Ekologija
13-22. jula Slikarstvo / Poezija

25-03. avgusta Pozorište / Arheologija

06-15. avgusta Kaligrafija / Etno muzika

Tradicionalni srpski obicaji, zanati i svetkovine, keramika, snimanje dokumentarnog filma, poljoprivredni radovi bice zajednicke aktivnosti za sve grupe i one ce biti aktuelne sve vreme trajanja LU-a.

Etno muzika

Cilj radionice je da upozna polaznike sa tradicionalnom muzikom i folklornim bogatstvom Srbije, muzikom iz prve polovine XX veka, narodnim obicajima i drugim obeležijima seoskog života. Folklor je od višestrukog znacaja, jer ne predstavlja samo skup umetnickih oblika sa vecom ili manjom umetnickom vrednošcu, vec sublimaciju osecanja koja su se godinama i vekovima gomilala u narodu. U našem folklornom nasledu nalazimo mnogobrojne oblike sinkreticnog jedinstva poezije, muzike, pantomime i plesa, koji najcešce prate društvene obicaje. Muzika je veoma pogodno sredstvo kulturne i umetnicke animacije. Ona najdirektnije uvodi u duhovni život lokalnog stanovništva. Radionica ce biti nosilac folklornog bogatstva zemalja koje ce u njoj ucestvovati. Radionica se realizuje u saradnji sa: KUD Abraševic, KUD Župa.

Ekologija

Glavna tema kursa je upravljanje životnom sredinom i ona ce biti pokrivena na lokalnom i globalnom nivou. Kurs ce se baviti i temama kao što su racionalna upotreba prirodnih bogatstava, zagadenje vode i vazduha, genetski modifikovana hrana… Neka od predavanja bice otvorena za studente sa drugih kurseva Letnjeg Univerziteta. Takode, bice omoguceno da se polaznici kursa ekologije prikljuce predavanjima ostalih kurseva. Bitan deo ovog kursa cinice i izleti zašticenim prirodnim staništima. Putem ovih izleta studentima ce biti omoguceno da upoznaju prirodne ekosisteme sa ocuvanim biodiverzitetom. Kompetentni predavaci pridružice se izletima Nacionalnom parku Kopaonik kako bi polaznici kursa mogli više da nauce kroz praksu. Teme radionice bice:
• Racionalna upotreba prirodnih resursa,
• Zagadenje vode i vazduha,
• Genetski modifikovana hrana
Radionica se realizuje u saradnji sa: Ministarstvom za zaštitu životne sredine, NGO “Eko Centar”

Slikarstvo

Radionica je desetodnevni kurs tokom koga se polaznici upoznaju sa osnovama tehnike i tehnologije slikarstva i likovne ekspresije. Radionica ima 2 medupovezana cilja. Prvi je razvoj sposobnosti simbolickog likovnog pretstavljanja kao posebnog aspekta simbolicke ljudske sposobnosti, posebno njenog neverbalnog dela, koji je zapostavljen kako u obrazovanju tako i u kulturi uopšte. Drugi je tehnicko-tehnološki aspekt slikarskog zanata. Predavac u radu sa konkretnom grupom prilagodava ciljeve, polazeci od razvoja veštine kod svakog pojedinca, s jedne strane i implicitnih teorija o likovnoj ekspresivnosti i percepciji simbolickih vizuelnih sadržaja cije se ispoljavanje stimuliše putem grupnuih diskusija ili pojedinacnih potreba. Organizacija kursa se može opisati kao neprekidno smenjivanje po tri dimenzije: rad po modelu – rad ''iz glave'' , upoznavanje sa sredstavima rada – kreativna upotreba alata i individualna interakcija sa predavacem – interakcija sa grupom. Radionicu ce voditi Ratko Topalovic, slikar.

Poezija

Osnovni cilj ove radionice bio bi vežbanje poetske kreativnosti svih njenih ucesnika, koristeci pritom, kao „posrednika“ ka toj kreativnosti, jedno veliko pesnicko ime. Pored toga, svi ucesnici bi u dijalogu (medusobnom, sa koordinatorom radionice), kroz rešavanje zadate problematike, usavršili svoje poznavanje teorije poezije, kratke istorije poezije, poetskih pravaca, stilova i stremljenja u poetskoj misli. Radionicu ce voditi: Jovica Music, profesor srpskog jezika i književnosti.

Teatar i narodna književnost:

Književno i scensko kazivanje je veoma blisko našem narodu, pa zato veoma bitnu odliku folklornog stvaralaštva predstavlja teatralizacija dogadaja i motiva iz života naroda. Veliki broj narodnih književnih vrsti sadrži dramske elemente, pa ce poludramske forme biti nacin književnog komuniciranja u selu. Polaznici ove radionice ce zajedno raditi na pripremanju pozorišnog komada cije ce premijerno izvodenje biti poslednje veceri boravka u selu. Cilj ove radionice je da stvori mogucnost medunarodnih kontakata s' obzirom da je planirano da polaznici budu studenti iz razlicitih strana sveta. Na ovaj nacin želimo da stvorimo priliku za medusobno druženje, razmenjivanje iskustva, dijalog o dramskom stvaralaštvu. Radionicu ce voditi profesionalni glumci iz Kruševackog narodnog pozorišta: Milija Vukovic i Bojan Veljovic.

Arheologija

U toku trajanja radionice ucesnici ce imati priliku da se upoznaju sa teorijskim i prakticnim osnovama arheologije, metodologijom rada na terenu i najsavremenijim tendencijama u arheologiji. Takode, polaznici ce moci u gradskom muzeju da obraduju materijal, popunjavaju arheološke zapisnike i da se upoznaju sa istorijskim i arheološkim bogatstvima ovog kraja. Lokalitet Vitkovacko polje nalazi se 3 km od Aleksandrovca. Na lokalitetu je pronaden veoma bogat arheološki materijal koji pripada Vincanskoj kulturi, dakle periodu mladeg neolita cije šire datiranje pada izmedu 5000 – 3000 godina pre nove ere. Na lokalitetu koji se nalazi kod sela Tržac nadeno je više primeraka kamenih sekira iz najkasnijeg perioda neolitskog doba. Na lokalitetu koji se nalazi kod sela Puhovac vidljivi su ostaci utvrdenja iz perioda rimskog carstva. U selu Drenci, 3 km severno od Aleksandrovca, nalaze se ruševine stare crkve koju narod zove "Dušmanica". Manastir je podigao monah Dorotej sa sinom Danilom 1382. godine. Stari grad Koznik nalazi se 8 km zapadno od Aleksandrovca. Podignut je na mestu gde je verovatno vec i u anticko doba postojalo utvrdenje. Radionicu ce voditi Ivan Brboric, profesor istorije i kustos Zavicajnog muzeja u Aleksandrovcu.

Kaligrafija

Kaligrafija danas zauzima, može se slobodno reci, ravnopravno mesto uz slikarstvo. Sem prenošenja poruke, ona ima i estetsku vrednost koju ima jedna slika. Na ovoj radionici pored lepog pisanja naucicete kako da oživite reci i obogatite ih karakterom. Kaligrafija je kombinacija umeca i mašte. Svaki znak, napisan jednom, u trenutku, ne dozvoljava nikakve naknadne intervencije i upravo u tome leži sva njegova lepota.

Keramika

Osnovna ideja radionice jeste da se ucesnicima pruži prilika da se upoznaju sa grncarskim zanatom koji je nekada bio veoma rasprostranjen u ovim krajevima. Polaznici ove radionice imace priliku da nauce osnovne tehnike izrade keramickih predmeta. Cilj radionice je da prikaže mogucnosti koje ove tehnike nude i da probudi interesovanje kod ucesnika da se bave ovim zanatom. Radionicu ce voditi Marija Milin, akademski slikar- keramicar.

Snimanje dokumentarnog filma o Letnjem univerzitetu

Za vreme trajanja Letnjeg univerziteta ucesnici ce snimati dokumentarni film o selu i aktivnostima u selu.

Više informacija o Letnjem univerzitetu „Ethno Union“ možete naći na sajtu.

Troškovi :Za učesnike iz Srbije troškovi smeštaja i hrane su pokriveni. Studenti iz inostranstva plaćaju participation fee od 200€.

Način konkurisanja :

Formular možete preuzeti ovde. Popunjen formular pošaljite na kontakt email.

Rok za konkurisanje : 20.05.2007.

ngo_nextstop@yahoo.com

www.ethno.co.yu

Exit mobile version