[ youth.rs ]

„BESEDE U ZORANOVU ČAST“

Obaveštavamo Vas da će ove godine , u sklopu obeležavanja petogodišnjice od ubistva prvog demokratskog premijera, Zorana Đinđića, Demokratska stranka i Fond dr Zoran Đinđić organizovati, po treći put, takmičenje u besedništvu. Naziv takmičenja je «Besede u Zoranovu čast». Na takmičenju mogu učestvovati mladi od 18 do 25 godina starosti koji na vreme ispune zahteve konkursa, bez obzira na opredeljenja, orijentacije, politička uverenja, socijalni status ili nacionalnu pripadnost.  Ove godine takmičenje će se održati na temu «Moja vizija Srbije». Lokalna kvalifikaciona takmičenja će se održati u 20 opština i gradova u Srbiji, a pobednici/e kvalifikacija odmeriće snage u finalu 12. marta u Beogradu. O izboru najboljih takmičara/ki odlučivaće, za tu priliku, specijalno formiran žiri. Ocenjivanje će se vršiti po opštim pravilima besedništva. Demokratska stranka, promovišući vrednosti moderne i evropske Srbije, koje je definisao upravo dr Zoran Đinđić, želi da omogući mladim ljudima da iskažu svoje liderske potencijale i unaprede veštine besedništva.  Prijavljivanje će se vršiti na veb sajtu DS: www.ds.org.yu. Prilikom prijavljivanja učesnici/e treba da popune upitnik na osnovu kog će biti i birani. Odabrani/e učesnici/e takmičiće se u svojim ili njima najbližim opštinama i gradovima.  Ideja za ovaj projekat potekla je od Milana Novakovića, predsednika Kluba Demokratske omladine Kikinda, koji je 12. marta 2006. godine organizovao prvo ovakvo takmičenje u Kikindi.  Molimo Vas da, ukoliko želite da doprinesete što boljoj organizaciji ovog takmičenja, na sajtu Vaše organizacije objavite baner kako bi što veći broj mladih ljudi bio informisan o mogućnosti učešća.  Prilog 1 P R A V I L A

 

OPŠTE ODREDBE  1. Teme za takmičenje u besedništvu „Besede u Zoranovu čast“ mogu biti političke, ekonomske, sociološke, kulturološke, istorijske i opštedruštvene. 2. Prezentacija besedništva može biti isključivo usmena uz mogućnost korišćenja potsetnika. 3. Učesnici/e mogu biti uzrasta 18-25 godina, bez obzira na formalno obrazovanje, pol, nacionalnost ili političko opredeljenje. 4. Učesnici/e takmičenja su obavezni/e da se prijave najkasnije 24 časa pre početka takmičenja u gradu koji su izabrali. 5. Svaki/a takmičar/ka dobija takmičarski broj. 6. Nastup učesnika/ca se odvija po redosledu koji se dobija javnim izvlačenjem takmičarskih brojeva neposredno pred samo takmičenje. TAKMIČARSKI KRITERIJUMI  Takmičarski kriterijumi se sastoje od osnovnih i dopunskih kriterijuma u odnosu 70 % prema 30 % i mogu doneti najviše 100 poena. A) O s n o v n i k r i t e r i j u m i ( najviše do 70 poena) 1. Kvalitet besede (sadržaj i unutrašnja konstrukcija) …….do 50 poena ______ 2. Originalnost besede ………………………………………………………do 10 poena ______ 3. Jasnoća besedničke poruke ……………………………………………..do 5 poena ______ 4. Reakcija publike …………………………………………………………….do 5 poena ______ B) D o p u n s k i k r i t e r i j u m i ( najviše do 30 poena) 1. Nastup (opšti scenski utisak)………………………………………..do 10 poena ______ 2. Uverljivost (sugestivni utisak)……………………………………….do 10 poena _____ 3. Jezik (pravilnost gramatičkog izražavanja) …………………….do 5 poena ______ 4. Dikcija (pravilnost tonskog naglašavanja)……………………….do 5 poena ______ TAKMIČARSKA KOMISIJA  Takmičenje prati Takmičarska komisija od 5 članova, od kojih je jedan/a predsednik/ca. Rang lista takmičara/ki se sačinjava na osnovu bodovne liste. U slučaju istog broja poena, članovi/ce komisije glasaju za redosled učesnika/ca.  

Exit mobile version