[ youth.rs ]

AKTIVIZAM MLADIH – trening

Inicijativa mladih za ljudska prava sa zadovoljstvom Vas poziva da se prijavite na trening koji ima za cilj promociju i osnaživanje aktivizma mladih u Crnoj Gori. Trening će biti realizovan u periodu od 8 do 10. februara 2008. godine.

Trening obuhvata osnovne pojmove iz oblasti ljudskih prava, suočavanja sa prošlošću, promovisanje i važnost aktivizma mladih, kao i usavršavanje praktičnih vještina planiranja, osmišljavanja i realizovanja društveno angažovanih akcija i performansa. Trenerski tim čine aktivisti/kinje iz regiona kao i istraživači/ce kršenja ljudskih prava koji će svoja iskustva podijeliti sa polaznicima/cama u cilju podsticanja mladih da preuzmu odgovornost i aktivno učestvuju u društvenim procesima u Crnoj Gori. Nakon ovog inicijalnog treninga u planu je i organizacija naprednog treninga.

Ovaj program je podržavan od strane fondacije: Institut za otvoreno društvo -Predstavništvo Crna Gora (FOSI)    Inicijativa mladih za ljudska prava je regionalna nevladina organizacija koja sprovodi aktivnosti na teritoriji Srbije, Kosova, Crne Gore, Bosne i Hercegovine. Inicijativu su formirali mladi ljudi iz ovih zemalja sa željom da podstaknu učešće mladih u demokratizaciji društva i jačanju vladavine prava kroz proces suočavanja sa prošlošću i uspostavljanju novih progresivnih veza u post-konfliktnom regionu bivše Jugoslavije. Inicijativa mladih za ljudska prava promoviše istinu, pravdu, mir i jednakost kao osnovne vrijednosti modernog građanskog društva 

Princip prijavljivanja:
Ukoliko ste zainteresovani/a  da učestvujete u našem programu, molimo Vas  da popunite priloženi upitnik (koji se nalazi na poslednjoj stranici). Upitnik možete poslati na e  mail cgoffice@yihr.org  ili poštom, na adresu Inicijative mladih za ljudska prava – Njegoševa broj 49, 81000 Podgorica (sa naznakom – PRIJAVA ZA AKTIVISTIČKI TRENING) ili faxom – +382 81 665 892. Upitnik možete naći na web adresi www.yihr.org ili možete poslati zahtjev na cgoffice@yihr.org .
Krajnji rok za slanje prijava je 26.01.2008. godine (naknadno poslate prijave nećemo uzimati u obzir prilikom selekcije kandidata/kinja) 
Rezultati konkursa biće poznati do 29.01.2008.   
Preduslovi za učešće:–        
starost između 17-25 godina–         i
nteres i spremnost za rad na navedenim temama
–        
kvalitet  prijavnog upitnika   

Posebno vas ohrabrujemo da se prijavite za učešće u ovom programu ukoliko:
želite da razmijenite iskustva i sarađujete sa ljudima iz različitih krajeva Crne Gore, kao i iz regiona 
i/ili želite da steknete ili usavršite nova znanja i vještine
i/ili smatrate da je proces suočavanja sa ratnom prošlošću preduslov za stvaranje bolje budućnosti
i/ili smtrate da je diskriminacija i marginalizacija pojedinih socijalnih grupa nedopustiva u modernom društvu
i/ili želite da reagujete na različite oblike društvene represije

 

Prijava

Exit mobile version