[ youth.rs ]

Olakšano putovanje u EU

Od Nove godine vize su besplatne za naučnike, studente, učenike, penzionere, članove zvaničnih delegacija, državne službenike, kulturne radnike, poslovne ljude, novinare, pripadnike verskih zajednica i druge koji putuju službeno, kao i za bliske rođake građana koji žive u inostranstvu ili one kojima je potrebno lečenje.

Za ostale, šengenske vize će koštati 35 evra, umesto 60, koliko bi iznosile bez tog sporazuma.
Od građana Srbije se od sada, prilikom podnošenja zahteva za vizu, traži minimalan broj neophodnih dokumenata, poput formulara, važećeg pasoša, osiguranja i pozivnog pisma institucije ili privatnog lica u EU.
Putovanja će biti lakša i za one koji u zemlje „šengena" žele da idu turistički, jer ni oni više neće morati da podnose dokaze o primanjima ili imovini, već samo vaučer ili pozivno pismo. Za većinu pomenutih kategorija građana ublaženi su i kriterijumi za izdavanje dugotrajnijih viza za boravak duži od 90 dana. Vize će se lakše dobijati na rok trajanja od godinu dana, a u nekim slučajevima i na pet godina.
Za dobijanje šengenske vize biće potrebno 10 dana od podnošenja zahteva. Taj period se može skratiti na tri dana ili čak manje u hitnim slučajevima, ali i produžiti na 30 dana kada je potrebno temeljnije ispitivanje zahteva.
Zahtev za vizu podnosi se po pravilu u konzulatu zemlje koja je glavno odredište ili u kojoj je planirano najduže zadržavanje. Osobe koje nameravaju da posete više zemalja i da se u svakoj zadrže podjednako, treba da idu u konzulat zemlje kroz koju će prvo ući u šengensku zonu.
Sporazum ne važi za Veliku Britaniju i Irsku, koje nisu u šengenskoj zoni, za Norvešku i Island, koje nisu u EU, kao i za članice EU Rumuniju, Bugarsku i Kipar koje nisu u „šengenu".

Izvor: 24 sata

Exit mobile version