[ youth.rs ]

Konkurs za program podrške javnom zagovaranju POKRET POLET

Uz finansijsku podršku Evropske unije, Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije (KoRSE) sprovodi trogodišnji program javnog zagovaranja u zajednici Pokret Polet. Program je pokrenut sa namerom da unapredi i podrži reformu javnih politika u procesu priključivanja Evropskoj uniji, pružajući finansijsku i ekspertsku podršku organizacijama civilnog društva da argumentovano zagovaraju za promene koje doprinose socio-ekonomskom razvoju. U okviru ekspertske podrške, program na inovativan način uključuje i mlade – politikologe, ekonomiste, pravnike i druge – koji žele da steknu iskustvo u istraživanju i kreiranju predloga praktičnih politika i time doprinesu razvoju svojih zajednica.

Ko može da se prijavi?

Organizacije civilnog društva koje žele da se prijave za navedeni program podrške javnom zagovaranju u zajednici neophodno je da ispune osnovne uslove za prijavu:

Napomena: Konkurs nije otvoren za državne institucije i jedinice lokalne samouprave, druga vladina tela, partijske i verske organizacije, kao ni za neformalne grupe.

Koji je tematski okvir konkursa? 

Organizacije civilnog drušva mogu se prijaviti za jednu od tri ključne teme konkursa:

Šta uključuje program podrške organizacijama civilnog društva?

Program podrške organizacijama civilnog društva obuhvata sledeće:

Više informacija o tematskim prioritetima, aktivnostima koje podržavamo kroz program Pokret Polet i uslovima konkursa Zagovarači promena koji sprovodimo u okviru pomenutog programa, možete pronaći u dokumentu Smernice za konkurs.

Način prijavljivanja na konkurs 

Prijava se vrši popunjavanjem onlajn prijavnog formular, u okviru kog će priložiti i popunjen okvirni budžet projekta. Onlajn prijavni formular sadrži sve instrukcije za popunjavanje. Word verziju formulara možete preuzeti ovde kako biste se bolje pripremili za popunjavanje onlajn formulara. Dodatno, ilustrativno uputstvo za popunjavanje budžeta nalazi se na samom kraju ovog dokumenta.

Rok za podnošenje onlajn koncepta projekta je nedelja, 30. jun 2024. godine, do 23:59 časova.

Za sve dodatne konsultacije i pitanja u vezi sa programom i prijavom na konkurs možete nas kontaktirati putem i-mejl adrese politike@tragfondacija.org, najkasnije do petka, 28. juna  2024. do 12 časova.

Exit mobile version