[ youth.rs ]

Balkanske istraživačke mreže – BIRN BIH traži Novinara/ku

Balkanske istraživačke mreže – BIRN BIH traži dinamičnu, otvorenu, vrijednu i predanu osobu koja bi obavljala posao Novinara/ke i upotpunila tim Justice Report magazina. Justice Report www.bim.ba je jedina novinska agencija u zemlji koja je posvećena praćenju suđenja za ratne zločine i procesa vezanih za razvoj tranzicione pravde u Bosni i Hercegovini.

Dužnosti ove pozicije obuhvataju:
– Izvještavanje iz sudnice
– Istraživanje i pisanje analitičkih izvještaja
– Istraživačko izvještavanje
– Povremeno uređivanje tekstova

Poželjni/a kandidat/kinja treba ispunjavati sljedeće kriterije i posjedovati:
– Najmanje pet godina iskustva na sličnim poslovima
– Značajno iskustvo u štampanim ili elektronskim medijima
– Široko znanje o međunarodnim krivičnim procedurama i domaćem sistemu pravosuđa, a posebno vezano za procesuiranje ratnih zločina
– Izražene analitičke sposobnosti
– Poznavanje engleskog jezika
– Odlično poznavanje rada na računaru
– Univerzitetsku naobrazbu
– Mogućnost da radi samostalno i kao dio tima, te u radnoj okolini koja podrazumijeva mješavinu različitih etničkih pripadnosti.

Svi zainteresovani/e kandidati/kinje trebaju poslati svoju biografiju, pismo motivacije i najmanje dvije preporuke ranijih poslodavaca na e-mail adresu: nerma@birn.eu.com, najkasnije do 14 decembra 2007, do 16:00 sati.

Odabrani/a kandidat/kinja će stupiti u radni odnos u januaru 2008.

Exit mobile version