[ youth.rs ]

Poziv za Uneskov projekat „Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan“ (CC4VBs)

Zajednički projekat „Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan“ (CC4VBs) koji sprovode Unesko, Britanski savet i Italijanska agencija za razvojnu saradnju (AICS), ima za cilj poboljšanje performansi kulturnog i kreativnog sektora u cilju unapređenja veština, znanja i pristupa finansijskoj pomoći za povećanje konkurentnosti i održavanje koprodukcije prometa roba i usluga na Zapadnom Balkanu. Ovaj sistemski pristup razvoju usmeren na ljude ima za cilj da duboko ugradi napredak u celom sektoru, uz obezbeđivanje vlasništva i angažovanja kao ključnih zahteva za lokalnu održivost.

Projekat ima za cilj da njeguje interkulturni dijalog i da pojača društveni i ekonomski uticaj kulturnog i kreativnog sektora na Zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija).

Pristupom koji je usmeren na zajedničko djelovanje javnih institucija, privatnog sektora, organizacija civilnog društva u kuturi, ali i stručnjaka u kulturnim i kreativnim industrijama, CC4WBs projekat ima za cilj:

 

U okviru projekta CC4VBs objavljuje:

  1. Otvoreni poziv za podnošenje predloga za organizacije i institucije, 2. krug
  2. Javni poziv za dostavljanje malih grantova za fizička lica

Nakon uspešnog procesa dodele nagrada u prvom krugu, Drugi krug Otvorenog poziva za dostavljanje predloga projekata upotpuniće prvi krug svežim idejama oko 4 tematska prozora i sarađivaće sa kvalifikovanim strankama u regionu iz javnog i civilnog sektora:

  1. Unapređivanje lokalnih kulturnih prostora kroz ostvarivanje partnerstava između javnih institucija i privatnog sektora;
  2. mobilnost umetnika, medijskih i stručnjaka u kulturnom sektoru, tako da se povežu i da promovišu raznolikost kulturnih izraza;
  3. regionalno povezivanje, saradnja i promocija sa ciljem unapređivanja kulturne produkcije i pristupa;
  4. zaštita i korišćenje kulturnog nasleđa za održivi razvoj.

Kroz Javni poziv za male grantove, projekat CC4WBs ima za cilj da popuni neke nedostatke u finansiranju i da zadovolji rastuću potražnju kulturnih i kreativnih industrija Zapadnog Balkana, kulturnih operatera, mladih, medijskih profesionalaca i drugih pojedinaca da budu podržani u svojim naporima u stvaranju snažne mreže unutar Zapadnog Balkana i postanu prepoznatljivi unutar i izvan regiona Zapadnog Balkana.

Ovaj javni poziv namenjen je fizičkim licima:

Rok za predaju predloga za organizacije i institucije otvoren je do 27. maja 2024. godine, do 17 časova.

Rok za predaju za pojedince za učešće u programima mobilnosti otvoren je do 31.12.2025. godine

Exit mobile version