[ youth.rs ]

Javni poziv za dodelu finansijske podrške organizacijama civilnog društva i neformalnim grupama u oblasti podsticanja i podrške aktivnom učešću mladih u zajednici.

Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) iz Niša, u okviru projekta Youth Empowerment Support (YES), raspisuje javni poziv za dodelu finansijske podrške organizacijama civilnog društva i neformalnim grupama u oblasti podsticanja i podrške aktivnom učešću mladih u zajednici. Cilj konkursa je podrška projektima koji podstiču mobilizaciju mladih, pružajući podršku za njihovo aktivno uključivanje u procese donošenja odluka, volontiranje, građanski aktivizam i druge forme participacije koje doprinose unapređivanju lokalnih zajednica.

Nivo učešća i angažovanja mladih u Srbiji je u stalnom padu već dugi niz godina.

Osnovni razlozi za to su:

(1) nepovoljna regulatorna klima za podršku konstruktivnom učešću, odnosno neadekvatan ili neefikasan pravni okvir i politička klima koji bi podstakli aktivno uključivanje mladih u procese donošenja odluka;
(2) nepoverenje mladih u javne institucije; i
(3) nezainteresovanost za rad organa javne vlasti ili organizacija civilnog društva.

“Mi kroz ovaj konkurs želimo da damo šansu mladim ljudima koji žele da se njihovi glasovi čuju i koji žele da otklone barijere za svoje efektivnije bavljenje razvojem lokalnih zajednica. Potencijal za mobilizaciju mladih u rešavanju lokalnih problema koji smo prepoznali, pomoći će da se oblikuju generacije mladih koji donose informisane životne odluke i koji svojim aktivizmom doprinose boljem društvu”, izjavila je Danijela Radošević, menadžerka YES projekta.

Mentorsku podršku za angažovanje mladih u rešavanju lokalnih i problema od opšteg značaju pružiće i regionalni habovi i to Edukativni centar Kruševac za region Beograd i Centralne Srbije, Proaktiv za region Istočne i Zapadne Srbije, Somborski edukativni centar za region Vojvodine  i Urban In za region Sandžaka i Zapadne Srbije. NKD i EWMI će obezbediti niz međusobno povezanih aktivnosti za obrazovanje, podršku, umrežavanje i osnaživanje omladinskih grupa i mladih lidera iz cele Srbije kako bi pojačali uticaj njihovog rada, inspirisali građanske inovacije i promovisali kulturu građanskog aktivizma kroz mobilizaciju zajednice i izgradnju kapaciteta omladinskih aktivista, neformalnih grupa i organizacija civilnog društva koje u okviru svojih aktivnosti okupljaju mlade i intenzivno rade sa mladima.

Više informacija o uslovima konkursa možete pronaći u dokumentu YES program – Javni poziv i smernice za dodelu finansijske podrške za aktivno učešće mladih u zajednici.

Start up grantovi

Podrška je namenjena za neformalne grupe i male lokalne organizacije za realizaciju inicijativa u skladu sa propisanim ciljevima i navedenim tematskim oblastima, a koje imaju u fokusu podizanje kapaciteta, mobilizaciju i osnaživanje mladih za aktivno uključivanje u procese donošenja odluka i rešavanja problema u zajednici.
• Prijavni formular – Start Up
• Budžet
Grantovi za održiva rešenja
Podrška je namenjena za lokalne organizacije civilnog društva koje su registrovane, utemeljene i prepoznate u zajednici, a u okviru svog delovanja intenzivno rade sa mladima i za mlade. Predložene aktivnosti treba da rezultiraju većim nivoom uključivanja mladih u planiranje i realizaciju aktivnosti, da stvore pogodno okruženje, da ohrabre i inspirišu mlade da se aktivno uključe u identifikaciju, planiranje i rešavanje lokalnih problema uz korišćenje potencijala i resursa u zajednici. Pored mobilizacije mladih, akcije autentičnih lokalnih inicijativa treba da pokažu da razmišljaju i da imaju dugoročni potencijal za sistematična i održiva rešenja koja doprinose razvoju svojih zajednica, da omoguće kontinuirano uključivanje mladih i da rezultiraju konkretnim promenama u ciljanim tematskim oblastima podrške mladima.
• Prijavni formular – Grantovi za održiva rešenja
• Budžet

Rok za podnošenje prijava je 10. maj do 23:59 časova slanjem popunjenog aplikacionog formulara i budžeta na konkurs@nkd.rs sa naznakom za koju vrstu podrške se prijavljujete.

Exit mobile version