[ youth.rs ]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA PROJEКTA – Donacije za AКCIONE projekte u oblasti prava deteta-

Užički centar za prava deteta (UCPD) objavljuje poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru Programa dodele donacije za akcione projekte u oblasti prava deteta. Program je deo trogodišnjeg projekta „Prava deteta su ljudska prava“ koji podržava Delegacija Evropske unije u Srbiji.

Program je namenjen organizacijama civilnog društva koje rade sa decom i/ili za decu.

Cilj poziva je da podrži projekte organizacija radi uticaja na politike i prakse u vezi sa zaštitom i unapređenjem prava deteta i primenu evropskih standarda i vrednosti u ovoj oblasti.

Program obuhvata različite tematske oblasti, uključujući unapređenje i promociju nediskriminacije i zaštitu dece od nasilja, unapređenje prava iz domena socijalne i zdravstvene zaštite dece, zaštitu i unapređenje prava dece iz osetljivih grupa, monitoring prava deteta, unapređenje javnih politika usmerenih ka deci i druge oblasti od značaja za zajednicu kojima se ostvaruju prava deteta.

Organizacije mogu da konkurišu projektima za finansijsku podršku do 885.000,00 RSD. Finansijski doprinos organizacija je obavezan.

Trajanje projekta je od šest do deset meseca.

Biće podržano do 5 projekata u 2024. godini.

Sve potrebne informacije o ovom pozivu i načinu prijave možete naći u Smernicama za podnošenje predloga projekata koje se nalaze na ovom LINКU.

Prijava mora sadržati dokumentaciju koju možete preuzeti na ovom LINКU.

Predlozi projekata se dostavljaju Užičkom centru za prava deteta isključivo elektronskim putem slanjem obrazaca na imejl adresu ucpd.1998@gmail.com.

ROК ZA DOSTAVU PROJEКTNIH PRIJAVA JE 7. maj 2024. 23:59.

Za sva dodatna pojašnjenja stojimo na raspolaganju putem elektronske pošte ucpd.1998@gmail.com ili putem telefona na broj + 381 64 12 199 97.

Poziv za dodelu donacija za interni razvoj organizacija realizuje se u okviru projekta „Prava deteta su ljudska prava“ koji sprovodi Užički centar za prava deteta u cilju unapređenja i zaštite ljudskih i dečjih prava u Srbiji. Projekat je podržan od strane Evropske unije i biće realizovan u periodu od 2024. do 2026. godine.

Exit mobile version