[ youth.rs ]

Praktikant na poslovima analize i unapređenja kvaliteta programa Centra

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenta raspisuje konkurse za praktikante na poziciji:

Praktikant na poslovima analize i unapređenja kvaliteta programa Centra

Praktikant/kinja na ovoj poziciji će raditi sa timom Centra na sledećim aktivnostima:

– Istraživanje potreba studenata po pitanju usluga karijernog vođenja i savetovanja

– Praćenje realizacije događaja koje Centar organizuje, pohađanje predavanja i radionica na teme razvoja karijernih veština, posete kompanijama sa studentskim grupama, prisustvo na različitim studentskim manifestacijama I sl.

– Komunikacija sa studentima uživo na događajima i promo štandovima, putem telefona, elektronske pošte

– Detaljna analiza i evaluacija programa Centra

– Osmišljavanje predloga za unapređenje programa na osnovu analize i evaluacije

– Prezentovanje predloga na kreativan način

Ovo je praksa za tebe, ako:

– si studentkinja ili student Univerziteta u Beogradu

– ti je zanimljiva delatnost Centra za razvoj karijere

– si jasan/a i vešt/a u pisanoj i usmenoj komunikaciji

– voliš rad sa podacima i poseduješ analitičke veštine

– uživaš da iz podataka izvodiš zaključke i upotrebiš ih u praksi

– tvoja analitičnost dovodi do inovativnih rešenja

– ono što započneš i dovršiš

– uspešno organizuješ svoje obaveze i upravljaš vremenom

 

Praktikant/kinja će imati mentora koji će mu pružiti neophodnu podršku i obuku za rad.

Planirano je da praksa počne 22.aprila i da traje tri meseca. Angažman je volonterskog tipa.

 

 

 

 

Praktikant/kinja će imati mentora koji će mu pružiti neophodnu podršku i obuku za rad.

Planirano je da praksa počne 22.aprila i da traje tri meseca. Angažman je volonterskog tipa

Potrebna dokumenta:

-radna biografija

-motivaciono pismo

Prijave dostaviti do 16/04/2024 na centar@razvojkarijere.bg.ac.rs sa naznakom Praktikant na poslovima analize i unapređenja kvaliteta programa Centra

Exit mobile version