[ youth.rs ]

Za TENT 10 miliona evra

Milijardu evra iz pretpristupnog fonda Evropske unije planirano je da se u Srbiju uloži do 2013. godine, kaže Ognjen Mirić, vladin koordinator za fondove EU, komentarišući u četvrtak potpisani IPA sporazum. Dobijeni novac ne uplaćuje se, dodaje Mirić, u republički budžet, već se direktno dodeljuje projektima koji pobede na tenderu.

– Već su nam stigli gotovi projekti, koji će sa realizacijom početi od septembra 2008. godine. Planirano je da od 187 miliona koje dobijemo sledeće godine 40 bude namenjeno lokalnoj samoupravi, 11 miliona za rečni informacioni sistem na Dunavu, po 10 miliona evra za izbeglice, reformu medicinske službe i smanjenje zagađenja iz TE „Nikola Tesla“, pet miliona evra za transport iskorišćenog goriva iz Vinče – kazao je Mirić i istakao da će se zahvaljujući ovom novcu obezbediti potrebna sredstva i za internu kontrolu policije (3,5 miliona evra), dok će se pare namenjene pravosuđu uložiti u digitalizaciju sistema i osnivanje Instituta za obuku sudija. Određeni deo sredstava će, takođe, otići na razvoj institucija koje se bave statistikom, zakonodavstvom i civilnim potrebama građana.

– Za razliku od KARDS programa kojim je predviđeno da novac može ići samo u razvoj Banata, centralne i južne Srbije, ovaj sporazum ne naglašava koje regije imaju prednost, tako da će od njega korist imati cela država. U cilju upućivanja na koje se sve načine mogu dobiti odobrena sredstva u narednom periodu ćemo napraviti i kampanju po celoj Srbiji – ističe Mirić.

U sporazumu za pretpristupna sredstva EU predviđeno je da, ukoliko se potpiše, a ne samo parafira Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, Srbija dobije i veće pare iz predviđenih Fondova, što bi, prema nekim procenama, iznosilo i do 600 miliona evra godišnje. Spekulacije da se dobijenim novcem, u stvari, kupuje nezavisnost Kosova su, prema rečima ministra Đelića, neosnovane.

Đelić je istakao da je to najveći ugovor o bespovratnoj pomoći koji je Srbija ikada dobila i da pomoć nije uslovljena nikakvim političkim interesima. Pjer Mirel, direktor Direkcije za zapadni Balkan, ukazao je da na ovaj način EU želi da pomogne Srbiji u procesu pristupanja, ali je dodao da to nije čin velikodušnosti, već da se Srbiji pomaže jer je to i u interesu Evrope.

Ovo je treći korak koji je proteklih nedelja Srbija napravila u pogledu približavanja EU, uz podsećanje da su prethodna dva bila parafiranje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i potpisivanje Sporazuma o viznim olakšicama. Pre IPA sporazuma zemlje zapadnog Balkana, (bivša Jugoslavija bez Slovenije, sa Albanijom) potpisale su sa EU 2000. godine KARDS program, koji se odnosio na pomoć za rekonstrukciju ovog regiona, a značajna sredstva su izdvojena za izbeglice i interno raseljena lica, razvoj ekonomije, reformu tržišne privrede, stvaranje institucionalnog i pravnog osnova za podršku demokratiji, poštovanje ljudskih prava i prava manjina, pomirenje i konsolidacija civilnog društva, nezavisnost medija, kao i za borbu protiv organizovanog kriminala. Sredstva koja su izdvojena za tadašnju SCG iznosila su 1,2 milijarde evra i taj novac je utrošen na projekte čiji se kraj realizacije očekuje 2008. godine.

Izvor: Glas javnosti

Exit mobile version