[ youth.rs ]

Poziv na društveni dijalog: „U fokusu – uloga i značaj Opcionog protokola u zaštiti ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava mladih” // 13.12.2023.

Koliko poznaješ međunarodne mehanizme zaštite prava mladih? Da li znaš da je nedavno ratifikovan Opcioni protokol uz Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima? Kakve mogućnosti zaštite prava mladih nam otvara ovaj mehanizam? Na koji način može doprineti unapređenju položaja mladih?

🔎 Ovo su samo neka od pitanja koja ćemo zajedno otvoriti na decembarskom društvenom dijalogu „U fokusu – uloga i značaj Opcionog protokola u zaštiti ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava mladih”, koji organizujemo u sredu, 13.12.2023. u EU Info Centru (Kralja Milana 7, Beograd).

👉 Opcioni protokol je međunarodni instrument koji dopunjuje Međunarodni akt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i pruža priliku za zaštitu prava pred sistemom Ujedinjenih nacija. Njegovom nedavnom ratifikacijom građani i građanke Srbije su dobili mogućnost da zatraže zaštitu ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava pred Komitetom Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kulturna prava, ukoliko prethodno iscrpljeni unutrašnji mehanizmi ne daju rezultate. Potvrđivanje ovog Protokola predstavlja iskorak u međunarodnoj zaštiti ljudskih prava, jer može dati glas eventualnim žrtvama kršenja prava, a državu učiniti odgovornijom u pogledu obaveza u skladu sa ovim instrumentom. Međutim, da bi ovaj mehanizam zaštite ljudskih prava bio prepoznat, potrebno je pokrenuti diskusije, razmene i upoznavanja posebno među organizacijama mladih i za mlade, omladinskim aktivistima/aktivistkinjama, onima koji rade sa mladima i za mlade i među mladima, kao i onima koji planiraju, donose i realizuju politike koje se odnose na mlade.

💡 Kroz ovaj dijalog, po prvi put istražujemo omladinsku perspektivu koju Opcioni protokol može da ima i značaj koji donosi za zaštitu prava mladih u Srbiji.

🔺 U dijalogu učestvuju:

🎤 Vodi: Goran Sandić, istraživač – Fakultet političkih nauka

💡 Ukoliko želiš da budeš deo otvorene razmene ideja o ovoj temi pridruži se se kratkom prijavom putem linka: https://forms.gle/n4NiH43b7dPHQmGo8

Broj mesta je ograničen, a ukoliko dolaziš van Beograda, u mogućnosti smo da ti refundiramo putne troškove (na osnovu originala autobuske i/ili vozne karte).

Dijalog organizuje Beogradski centar za ljudska prava uz podršku Evropske unije. Dijalog je deo programa aktivnosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog “75 dana za 75 godina Univerzalne deklaracije”.

Exit mobile version