[ youth.rs ]

Zum kafica – 45 minuta o karijeri istraživača

Želiš da istražuješ, otkrivaš i daš svoj naučni doprinos?

Ukoliko te interesuje koje preduslove mlada osoba treba da ispuni kako bi se bavila naukom, kako izgleda rad u naučnoj instituciji i želiš da se upoznaš sa procedurom prijave i načinom funkcionisanja doktorskih studija, onda je ovo pravi događaj za tebe!

Ova Zum kafica se održava u sredu 29. novembra u 15:00

Prijavi se putem linka https://forms.office.com/e/BPK1TWK89N

Marija Antonijević je istraživač saradnik na Institutu ekonomskih nauka u Beogradu i student završne godine doktorskih studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom osnovnih studija bila je mentor studentima prve i druge godine na projektu Studentsko mentorstvo EKOF i član kreativnog tima studentske organizacije Marketing radionica. Dobitnica je stipendija Fonda za mlade talente – Dositeja, Zadužbine Studenica, kao i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Autor je brojnih radova iz oblasti digitalnog bankarstva i digitalnih kompetencija. Imala je značajnu ulogu u intervjuisanju ispitanika na projektu Horizon2020 Strength2Food: Strengthening European Food Chain Sustainability by Quality and Procurement Policy (Evropska komisija) i projektu Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji (Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ). Član je nacionalnog tima COST akcije Fintech and Artificial Intelligence in Finance – Towards a transparent financial industry. Sekretar je departmana za Digitalnu ekonomiju i naučnog časopisa koji se bavi temama ženskog preduzetništva i obrazovanja čiji je izdavač Institut ekonomskih nauka. Pored toga, učestvovala je u organizaciji velikog broja međunarodnih naučnih konferencija.

“Zum kafica – 45 minuta sa…” predstavlja format onlajn karijernog vođenja i savetovanja. Druženje organizujemo putem Zoom platforme, u formi sastanka, kako bi naši studenti bili što motivisaniji da uzmu aktivno učešća u diskusiji. 

Exit mobile version