[ youth.rs ]

Javni poziv organizacijama civilnog društva: Jačanje otpornosti, smanjenje rizika od katastrofa i obnova nakon nepogoda

Uz finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova (Sektor za vanredne situacije) i Ministarstvom za javna ulaganja, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) objavljuje Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje predloga projekata manjeg obima za jačanje otpornosti i smanjenje rizika od katastrofa i obnovu nakon elementarne i druge nepogode na teritoriji Republike Srbije. 

Na poziv mogu da se prijave organizacije civilnog društva registrovane u Republici Srbiji koje su aktivne u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, civilne zaštite i obnove nakon elementarnih i drugih nepogoda ili u drugim srodnim oblastima. 

Kako bi doprineli smanjenju ranjivosti na katastrofe i povećanju otpornosti Republike Srbije na klimatske promene, od predloženih projekata se očekuje da imaju merljiv pozitivan uticaj na najmanje tri od navedenih tematskih oblasti: 

Trajanje projekata ne može biti kraće od 3 meseca, niti duže od 5 meseci, u periodu od potpisivanja ugovora do najkasnije 30. maja 2024. godine, kada se očekuje kraj implementacije. 

Slanje prijave i prateće dokumentacije se vrši putem mejla sa naslovom „Javni poziv za organizacije civilnog društva“ na: eudrr.rs@undp.org najkasnije do 5. decembra 2023. godine, do 17 časova. Prijave koje stignu na navedenu adresu nakon ovog roka neće biti uzete u razmatranje. 

Kako bi svi zainteresovani dobili detaljne informacije o konkursu, UNDP će 23. novembra 2023. godine, sa početkom u 11č organizovati onlajn Info sesiju. Za prisustvo sesiji, zainteresovani treba da se prijave slanjem mejla sa naslovom „Prijava za info sesiju“ na adresu: eudrr.rs@undp.org, nakon čega će dobiti link za pristup.

Više informacija o konkursu i pravilima prijave projekata može se naći u Uslovima i smernicama za podnosioce prijava

Dokumentacija neophodna za prijavu se nalazi na sledećim linkovima: 

Aneks 1 – Prijavni formular

Aneks 2 – Tabelarni budzet

Aneks 3 – Narativni budzet

Aneks 4 – Profil podnosioca prijave 

Aneks 5a – Deklaracija – Glavni podnosilac projekta

Aneks 5b – Deklaracija – Partner

Uslovi i smernice za podnosioce prijava – Poziv 

Ovaj poziv je raspisan okviru projekta „EU za Srbiju otpornu na katastrofe“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP.

Exit mobile version