[ youth.rs ]

Poziv za trening AIA za omladinske organizacije

Pozivamo vas da učestvujete na treningu „Uključivanje mladih sa hendikepom u radu omladinskih organizacija i kancelarija za mlade“ čiji je cilj razvoju inkluzivnih politika u omladinskim organizacijama i kancelarijama za mlade u Beogradu. Trening je namenjen omladinskim radnicima i radnicama iz kancelarija za mlade, udruženja mladih i za mlade.  

U prilogu mejla se nalazi fajl sa pozivnim pismom za učešće na treningu. 

Trening će biti održan u subotu 4. novembra 2023. godine u periodu 11-16h u prostorijama Akademske inkluzivne asocijacije, adresa Dimitrija Tucovića 49, Beograd.  

Kontekst treninga je realizacija projekta „Beogradska škola inkluzivnih politika u omladinskom radu 2023.“  u okviru kog je predviđen razvoj inkluzivnih politika u omladinskim organizacijama i kancelarijama za mlade u Beogradu kako bi mladi sa hendikepom kao pripadnici društvene grupe mladih sa smanjenim društvenim prilikama imali podršku za učešće u omladinskim aktivnostima. Sprovođenjem projekta postiže se razvoj i uspostavljanje praktične podrške mladima sa hendikepom u radu omladinskih organizacija i kancelarija za mlade i razvoj njihovih kompetencija. Projekat u okviru kog se realizuje  trening je podržan od strane Kancelarije za mlade Gradske uprave Grada Beograda.

Sadržaj treninga obuhvata teme koncepta socijalne inkluzije, uticaja socijalne inkluzije na omladinski rad i razvoj omladinskih inkluzivnih politika, postojanje društvenih barijera i njihov uticaj na položaj mladih sa hendikepom i grupa koje su u riziku od socijalne isključenosti, oblici diskriminacije sa kojima se susreću ove grupe i osobe, uloga adekvatnih intervencija koje imaju funkciju servisa podrške u razvoju inkluzivnog društva, razvoj servisa podrške i njihovo budžetiranje prilikom projektnog planiranja i održivost servisa podrške u radu organizacije.   

Ukoliko želite da učestvujete možete se prijaviti mejl prijave@aia.org.rs ili popunjavanjem kratkog upitnika na linku: https://forms.gle/YL2T8iWwidHwhVP29

Predviđena je refundacija troškova prevoza za učesnike koji dolaze iz mesta van Beograda.

U duhu inkluzivnih vrednosti, Akademska inkluzivna asocijacija kao organizator treninga je predvidela obezbeđivanje potrebnih vidova podrške za sve učesnike kojima je podrška potrebna.

Rok za prijave je 2. novembar 2023. godine do 23:59h.

Za sve dodatne informacije budite slobodni da se obratite na vesna.vukas@aia.org.rs  ili na 069 730755.

Exit mobile version