[ youth.rs ]

Obuka za trenere u obrazovanju mladih
u Srbiji o ljudskim pravima

Odeljenja za mlade Saveta Evrope organizuje Obuku za trenere u obrazovanju mladih u Srbiji o ljudskim pravima. Obuka će se održati od 16. do 20. oktobra, u Srbiji, sa ciljem da obnovi i osnaži posvećenost omladinskih organizacija u Srbiji obrazovanju o demokratskom građanstvu i ljudskim pravima, pripremi ih da umnože pristupe i standarde u obrazovanju o ljudskim pravima, i podrži kvalitet i održivost aktivnosti i obuka o ljudskim pravima na nacionalnom i lokalnom nivou, zasnovanih na KOMPAS priručniku i Povelji Saveta Evrope o obrazovanju za demokratsko građanstvo i obrazovanju za ljudska prava

Obuka je namenjena učesnicima/učesnicama koji su posvećeni vrednostima Saveta Evrope, demokratiji, ljudskim pravima i vladavini prava; motivisani da uče i razvijaju se kao omladinski treneri i edukatori; zainteresovni i nameravaju da podrže, sprovode i/ili se zalažu za aktivnosti i programe obrazovanja o ljudskim pravima u Srbiji; aktivni/e u omladinskim ili drugim organizacijama civilnog društva koje se bave ljudskim pravima, građanstvom i obrazovanjem o ljudskim pravima, ili omladinskim projektima.

Obuka se organizuje u okviru projekta “Obrazovanje mladih u Srbiji o demokratskom građanstvu i ljudskim pravima”, koji finansiraju Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Belgije i Savet Evrope, a sprovodi Savet Evrope.

Više informacija je dostupno u okviru Poziv za prijave i na internet stranici.

Rok za podnošenje prijava je 18. septembar, putem platforme http://youthapplications.coe.int.

Exit mobile version