[ youth.rs ]

Istraživačka stanica Petnica – prijavljivanje na seminare

U toku je prijavljivanje na seminare Istraživačke stanice Petnica za sledeću 2008. godinu. Prijavnu dokumentaciju možete naći na: www.psc.ac.yu/prijavljivanje/index.html
Popunjene prijave sa svom pratećom dokumentacijom treba poslati do kraja novembra.

Exit mobile version