[ youth.rs ]

Stipendije republičke Fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka

Sredstva Fondacije namenjena su za sistematsko podsticanje razvoja obdarenih studenata koji studiraju na državnim visokoškolskim ustanovama i učenika za naučni i umetnički rad.Odluku o dodeli stipendije i materijalnih sredstava donosi Upravni odbor na predlog saveta naučne, odnosno umetničke oblasti

 polazeći od uslova iz ovog Poziva, materijalnih mogućnosti Fondacije i potreba razvoja odgovarajućih grana nauka i umetnosti.

I Kandidati za dodelu stipendija mogu biti:

UČENICI srednje škole i STUDENTI osnovnih akademskih studija, diplomskih akademskih studija – master i doktorskih akademskih studija sa teritorije Republike Srbije koji se prijave i učestvuju na psihološkom testiranju 22. decembra 2007. godine, i to:

a) učenici srednjih škola, koji su postigli odličan uspeh tokom školovanja i natprosečne rezultate na međunarodnim i republičkim takmičenjima i olimpijadama znanja, osvajanjem jednog od prva tri mesta;

b) studenti nakon završene II godine osnovnih akademskih studija ukoliko su postigli nat-prosečne rezultate u prethodnom studiranju izražene visokom prosečnom ocenom (najmanje 9) i redovnost u studiranju (godina za godinu);

c) studenti na doktorskim akademskim studijama koji su pokazali izuzetan uspeh u toku studija (prosečna ocena tokom osnovnih akademskih i doktorskih akademskih studija najmanje 9 i redovnost u studiranju) i umetničkim radom, što se potvrđuje preporukom mentora.

Na konkurs se mogu prijaviti kandidati do navršenih 28 godina starosti. Ukupno će biti dodeljeno do 190 stipendija. i to:
Učenici srednje škole do 35 stipendija;
Prirodno-matematičke nauke – do 25 stipendija;
Tehničko-tehnološke nauke – do 35 stipendija;
Biološke i medicinske nauke – do 35 stipendija;
Društveno-humanističke nauke – do 30 stipendija,
Umetnosti – do 30 stipendija (muzičke umetnosti – 12, likovne umetnosti – 7, primenjene umetnosti 6, dramske umetnosti – 5).

II U cilju obezbeđivanja uslova za što objektivniji izbor stipendista, Fondacija će organizovati psihološko testiranje kandidata koji ispunjavaju napredpostavljene uslove, zainteresovanih za korišćenje sredstava Fondacije u školskoj 2007/2008. godini.

Psihološko testiranje će se održati u decembru mesecu 2007. godine, i to: u Beogradu – na Filološkom fakultetu (sala Heroja), Studentski trg 3 u Nišu – na Pravnom fakultetu, Trg kralja Aleksandra 11 u Novom Sadu – Departman za fiziku PMF-a, Trg Dositeja Obradovića 4 PSIHOLOŠKO TESTIRANJE će se održati 22. decembra 2007. godine.

Obaveštenje o početku testiranja biće blagovremeno istaknuto na oglasnim tablama Filološkog i Filozofskog fakulteta u Beogradu, Pravnog fakulteta u Nišu i Prirodno-matema-tičkog fakulteta u Novom Sadu.
Studenti fakulteta Univerziteta u Prištini obaviće testiranje na Univerzitetu u Nišu (Pravni fakultet).
Prilikom dolaska na testiranje, kandidati treba da ponesu i odgovarajući lični dokumemt – indeks, đačku knjižicu ili ličnu kartu.

(Poziv za učešće na psihološkom testiranju se ne odnosi na učenike i studente koji već koriste stipendiju Fondacije, kao i na kandidate iz umetničkih struka.)

Naknadna testiranja neće se organizovati.

Samo prijave kandidata koji cv učestvovali na testiranju biće razmatrane v postupku odlučivanja o dodeli stipendija Fondacije u školskoj 2007/2008. godini.

ZA STIPENDIJE IZ OBLASTI UMETNIČKIH STRUKA MOGU SE PRIJAVITI KANDIDATI KOJI NISU UČESTVOVALI NA PSIHOLOŠKOM TESTIRANJU, sem kandidata koji studiraju istoriju muzike, muzičku pedagogiju, muzikologiju, teatrologiju i druge teorijske odseke na visokoškolskim ustanovama iz oblasti umetnosti i na Interdisciplinarnim
studijama Univeriteta umetnosti, za koje je predviđeno obavezno učešće na psihološkom testiranju.

III Zainteresovani kandidati podnose prijavu za testiranje i dodelu stipendija Republičkoj fondaciji za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Beograd, Zahumska 14.

Prijave za stipendiju sa potrebnom dokumentacijom podnose se do 10. decembra 2007. godine. Prijava se može dobiti svakog radnog dana u službi Fondacije ili preuzeti sa sajtova Ministarstva prosvete i Univerzal banke u Beogradu. U prijavi kandidat treba da navede sve činjenice koje su od značaja za ostvarivanje prava na stipendiju prema uslovima iz ovog Poziva, kao i da priloži odgovarajuća dokumenta. Uz prijavu kandidat podnosi sledeća
dokumenta:
uverenje o upisanoj godini studija (za učenike: potvrda o upisu srednje škole) za školsku 2007/2008. godinu;
uverenje o proseku ocena tokom prethodnih godina studija (saedočanstva o uspehu u školi – za srednjoškolce; uverenje o diplomiranju i potvrda o ostvarenom proseku ocena na studijama za studente doktorskih akademskih studija);
diplome za posebne uspehe na takmičenjima znanja i umetničkim takmičenjima i dr. (kandidati prilažu overene fotokopije navedenih dokumenata ili obične fotokopije s tim što prilikom konkurisanja podnose originale dokumenata na uvid);
izvod iz evidencije Zavoda za tržište rada koji ne može biti stariji od 3 meseca da kandidat nije u radnom odnosu (samo za studente diplomskih akademskih i doktorskih akademskih studija).

IV Izbor korisnika stipendija obaviće se rangiranjem kandidata na osnovu rezultata psihološkog testiranja i uspeha pokazanog tokom školovanja.
Izbor korisnika iz oblasti umetnosti obavlja se na osnovu prethodno pokazanih rezultata u umetničkom radu i usavršavanju (ocene iz škole – studija, nagrade za umetničke rezultate i dr.).

Kandidati će biti obavešteni o rezultatima konkursa pisanim putem.
Prava i obaveze korisnika stipendije definišu se ugovorom o dodeljivanju stipendija za školsku 2007/2008. godinu.

Visina stipendije određuje se prema Pravilniku o korišćenju sredstava Republičke fondacije.

Pored stipendija, Fondacija će, u zavisnosti od raspoloživih sredstava, stipendistima obezbeđivati materijalnu podršku za stručno usavršavanje u zemlji i inostranstvu i za pohađanje tečajeva stranih jezika.

Stipendisti Fondacije su oslobođeni plaćanja naknade za postdiplomske studije.

Korisnik stipendije ne može istovremeno koristiti i druge stipendije i kredite, odnosno ukoliko ih koristi, dužan je da, po dobijanju stipendije Fondacije, prestane sa njihovim korišćenjem.

Exit mobile version