[ youth.rs ]

POZIV ZA OBUKU „KAKO OSIGURATI AKTIVNO UČEŠĆE MLADIH“

Otvoren je poziv za obuku “Kako osigurati aktivno učešće mladih u organizacijama, klubovima i kancelarijama za mlade?” koju realizuje NAPOR u okviru projekta: „Having a voice, having a choice“, a koji se sprovodi u saradnji sa UNICEF-om.

Obuka je namenjena omladinskim radnicima i radnicama koji su aktivni u organizacijama civilnog društva (OCD) i osobama angažovanim u kancelarijama za mlade i omladinskim klubovima bez obzira u okviru koje institucije su osnovane i/ili deluju (KZM, Dom omladine, lokalne ustanove kulture, socijalnog rada, zdravstvene ustanove, gradske i/ili opštinske Uprave i dr).

Obuka je onlajn i učesnici i učesnice samostalno, ali interaktivno savladavaju gradivo, a jednom nedeljno imaju praktičan zadatak koji treba da realizuju u zajednici sa mladima. Fokus obuke za omladinske radnike i radnice iz OCD je na praktičnim primerima koji su primereni i primenjivi u radu organizacija, dok zaposlenim u omladinskim klubovima i kancelarijama za mlade pruža perspektivu aktivnog uključivanja mladih iz domena za koji su oni odgovorni/e.

Svi polaznici/e obuke koji završe sve predviđene zadatke, dobiće sertifikate od NAPOR-a za primenu standarda dobrovoljnog i aktivnog ućešća mladih u svojim organizacijama/klubovima/kancelarijama za mlade.

Više informacija dostupno je u pozivu.

Prilikom prijave potrebno je ispuniti formular na LINKU.

Rok za prijavu je do 30. marta 2023.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na milana.bozulic@napor.net ili pozivom na 063 8300 150, radnim danima od 9 – 16h.

Exit mobile version