[ youth.rs ]

Javni konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje iz budžeta grada Beograda, projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi

Na osnovu člana 1. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave (”Službeni glasnik RS”, br. 105/16 i 112/17) 

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za kulturu
raspisuje 

JAVNI KONKURS
Radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje iz budžeta grada Beograda, projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi (u daljem tekstu: projekti), čija je realizacija predviđena u 2023. godini

Tekst konkursa, Uredbu na osnovu koje su utvrđena pravila za realizaciju konkursa i prijavu na konkurs možete pogledati/preuzeti ovde: 

Exit mobile version