[ youth.rs ]

Prijava za obuku “GameON – Vreme je za igru”

BalkanIDEA ovim putem želi da Vas pozove da uzmete učešće u obuci za omladinske lidere/ke, omladinske radnike/ce i trenere/kinje u omladinskom sektoru. Tema obuke je kreiranje društvenih igara, sa akcentom na kompetencije za vođenje procesa izrade društvenih igara sa mladima, uz podsticanje inkluzije i aktivnog učešća mladih.
Organizujemo dva identična treninga i na vama je da se odlučite za datume koji vam najviše odgovaraju. Treninzi će se održati u Sremskim Karlovcima, u Ekološkom centru ’Radulovački’ i u Velikom Gaju, u Magnet House-u. Datumi su sledeći:

Takođe za poslednji dan je planirano da se radi do po podnevnih časova. Tačnu satnicu i program dobiće selektovani učesnici i učesnice.
Treningom želimo da istražimo potencijal procesa kreiranja društvenih igara sa mladima za podsticanje inkluzije i izgradnju njihovih ličnih i socijalnih kompetencija. Zato će nam na kraju treninga biti važno da dobijemo povratnu informaciju od strane učesnika i učesnica o mogućim promenama ili adaptaciji određenih delova programa, kako bismo kreirali finalni predlog programa obuke.
Troškovi puta, hrane i smeštaja su pokriveni od strane organizatora. Potrebno je da sačuvate putne karte, kako bismo vam refundirali troškove.
Rok za prijavu je subota 15.10.2022. do kraja dana.
Obuku sprovodi BalkanIDEA Novi Sad u okviru trogodišnjeg projekta GameOn (2021. – 2024.), koji je podržan od strane Evropske Komisije, kroz akciju KA3 “European Youth Together”. Projekat se realizuje u saradnji sa partnerima iz 4 evropske zemlje.
Cilj projekta je da odgovori na trenutne potrebe ciljne grupe (omladinski radnici/e i treneri/kinje) za razvijanje inkluzivnih edukativnih alata na lokalnom nivou i promovisanje kritičkog razmišljanja. U ovom smislu, kroz GameON projekat želimo da se uhvatimo u koštac sa današnjim izazovima sa kojima se suočavaju omladinski radnici i radnice i drugi koji se bave edukacijom i ličnim razvojem mladih, kako bi svoje kompetencije podigli na viši nivo ili razvili nove, sa naglaskom na inkluzivne edukativne pristupe, kojima bi zainteresovali i uključili mlade, one koji dolaze iz ranjivih grupa mladih, kao i da promoviše inkluziju kao važan aspekt ovog projekta.
Radujemo se vašim prijavama.

Prijavni formular

Exit mobile version