[ youth.rs ]

Partnerstvo državnog i privatnog fakulteta

Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, jedan od najuspešnijih i verovatno najveći državni fakultet u Srbiji, i Fakultet za uslužni biznis (Fabus) u Sremskoj Kamenici, koji je u sastavu Evropskog univerziteta u Beogradu i smatra se jednim od najperspektivnijih privatnih fakulteta u Vojvodini

juče su ozvaničili buduće partnerstvo potpisivanjem Sporazuma o akademskoj saradnji.

Na prigodnoj svečanosti upriličenoj na Fabusu, sporazum su potpisali dekan FTN-a prof. dr Ilija Ćosić i dekan Fabusa prof. dr Bojan Dimitrijević, a ovom činu prisustvovao je i vlasnik Fabusa dr Aleksandar Andrejević, kao i nastavnici, saradnici i studenti.

Obojica dekana nazvali su ovaj sporazum istorijskim i istakli da je njegov poseban značaj u tome što uspostavlja partnerstvo između državne i privatne visokoobrazovne institucije, što predstavlja puni doprinos transformaciji sistema visokog obrazovanja u Srbiji i primenu Zakona o visokom obrazovanju.

Ovo novo poglavlje u našoj akademskoj praksi nagoveštava da je moguće udruživanje državnih i privatnih fakulteta na zajedničkom zadatku unapređenja kvaliteta i efikasnosti studiranja, u skladu s Bolonjskim procesom.
Osnovni cilj potpisanog sporazuma, kako je rečeno, jeste uspostavljanje i dalje unapređenje saradnje između ove dve visokoškolske institucije u skladu s aktuelnim promenama u visokom obrazovanju, vezanim za implementaciju Bolonjske deklaracije i proces akreditacije fakulteta, kao i realnim potrebama privredne prakse.

Sporazumom je predviđeno da:
FTN i Fabus zajedno realizuju studijske programe na akademskim diplomskim-master studijama iz menadžmenta i biznisa;
se omogući prohodnost diplomiranim studentima Fabusa na odgovarajuća usmerenja strukovnih specijalističkih i akademskih master i doktorskih studija na FTN-u;
dva fakulteta razmenjuju nastavnike, saradnike i studente;
sarađuju u oblasti edukacije, stručnog ospobljavanja, profesionalnog treninga i konsaltinga za potrebe privrede…

Kako je naglasio dekan FTN-a Ilija Ćosić, prvi zajednički zadatak biće omogućavanje diplomiranim studentima Fabus, koji završe osnovne, trogodišnje studije, da upišu dvogodišnje diplomske-master studije iz energetskog menadžmenta na FTN-u.
Istakao je da će saradnja dvaju fakulteta početi da se realizuje kada obe ustanove i njihovi studijski programi budu akreditovani.

Inače, dekani FTN-a i Fabusa potvrdili su da su se njihovi fakulteti već prijavili za akreditaciju.
– Dva fakulteta započinju ovu sardnju jer su se prepoznali po svojoj perspektivnosti, a ne po tome ko im je vlasnik.
I FTN i Fabus obavezni su da podižu kvalitet svojih studija, studenata, profesora i saradnika. Potpisani sporazum omogućava da i naša diploma više vredi – rekao je dekan Fabusa Bojan Dimitrijević.

Izvor: Dnevnik

 

Exit mobile version