[ youth.rs ]

Konkurs za realizaciju i finansiranje volonterskih projekata Vikimedije Srbije 2022.

Vikimedija Srbije raspisuje konkurs za realizaciju i finansiranje
volonterskih projekata u domenu obrazovanja, saradnje sa institucijama kulture i
volontiranja. Konkurs traje od 8. jula do 10. avgusta 2021. i otvoren je za sve pojedince,
predstavnike organizacija, institucija kulture i obrazovanja.
OBLASTI KONKURSA U OKVIRU KOJIH MOŽETE KONKURISATI
● Obrazovanje – u okviru ove teme radi se na ostvarivanju saradnje sa školama i
fakultetima u pogledu implementacije obrazovnih projekata Vikimedije Srbije u
pomenutim institucijama.
● Saradnja sa institucijama kulture i institucijama od javnog značaja (GLAM
institucijama) – u okviru ove teme potrebno je ostvariti dvosmernu saradnju sa
pomenutim institucijama. Pod tim se može podrazumevati digitalizacija i oslobađanje
materijala koje institucija poseduje ili neki drugi vid saradnje.
● Podsticanje volontiranja je tema koja je stalno aktuelna u Vikimediji Srbije imajući u
vidu da je udruženje pre svega volonterske orijentacije. U okviru vaših predloga
podsticanje volontiranja bi trebalo da se odnosi na volontiranje na Vikimedijinim
projektima.
● Aktiviranje Vikipedijinih sestrinskih projekata među kojima su Vikirečnik,
Vikicitati, Vikizvornik, Vikiknjige i sl.
● Povećanje raznolikosti u okviru projekata. Pod ovim se podrazumeva povećanje
zastupljenosti urednica na projektima, povećavanje sadržaja o ženama i ostalim
rodnim kategorijama, kao i o osetljivim grupama u društvu poput LGBT+ populacije,
osoba sa poteškoćama u razvoju ili marginalizovanih grupa i nacionalnih manjina.
Predloge mogu podneti svi zainteresovani pojedinci, predstavnici udruženja i dobrovoljci čiji
se ciljevi poklapaju sa ciljevima Vikimedije Srbije do 10. avgusta 2021. Prijavni formular se
preuzima ovde i popunjen šalje na kancelarija@vikimedija.org. Pre pisanja i slanja predloga
projekta, potrebno je da zainteresovani pažljivo pročitaju poziv za podnošenje predloga.
Podnosioci projekata mogu da podnesu više od jednog predloga. Podržavaju se budžeti u
iznosima od 100 do 3.000 evra. Prednost će imati inovativni projekti sa originalnim i svežim
idejama, kao i dobro obrazloženim budžetom.

Exit mobile version