[ youth.rs ]

Žene na selu

“Uključivanjem seoskih žena u kreiranje politika dobijamo prava znanja i alate sa terena i dobrobit za sve.”

Inicijativu usmerenu na istraživanje položaja žena na selu, razmenu iskustava i znanja sprovodi organizacija @befem.festival u okviru projekta Podrška za mobilizaciju zajednice, u saradnji sa @decentralizuj, @fondacija_js i @grupa484.

Exit mobile version