[ youth.rs ]

Realizovan treći ciklus radnih praksi

Projekat „Radna praksa za mlade sa invaliditetom“ Foruma mladih sa invaliditetom, koji je za cilj imao unapređenje zapošljivosti mladih sa invaliditetom kroz razvoj i primenu programa radne prakse, realizovan je u Beogradu, u periodu jul – decembar 2020. godine.

Uz sve objektivne prepreke i teškoće izazvane epidemiološkom situacijom i virusom Covid 19, na javnom konkursu za poslodavce prijavilo se 5 preduzeća. Prilikom prijave, poslodavci su preliminarno identifikovali jednu ili više radnih pozicija za mlade praktikante sa invaliditetom, dok je konačan izbor pozicije bio u dogovoru sa Forumom mladih sa invaliditetom i u skladu sa kvalifikacijama zainteresovanih praktikanata.

Realizacija prakse, u trajanju od 2 meseca, bila je bez finansijskih troškova po poslodavce, dok je Forum mladih sa invaliditetom pokrivao troškove prevoza i toplog obroka za praktikante. Takođe, Forum mladih sa invaliditetom je pružao stručnu podršku poslodavcima tokom čitavog trajanja programa.

Praksu je pohađalo 12 mladih sa invaliditetom u sledećim kompanijama/ustanovama: Wurth d.o.o, Hotel Srbija, Propeler centar d.o.o, Weles Development d.o.o i Dom za smeštaj odraslih invalidnih lica.

Potrebno je napomenuti da su kompanije, shodno inkluzivnim procedurama, i u slučajevima gde je bilo potrebno i u zahtevanoj meri, prilagodile radno mesto i poslovne zadatke vrstama invaliditeta praktikanata.

Radna praksa je merljivo pružila doprinos zapošljivosti i konkurentnosti mladih sa invaliditetom – praktikanata na tržištu rada, uz to kvalitativno menjajući odnos između mladih sa invaliditetom i poslodavaca, i to dvosmerno: s jedne strane, omogućivši učesnicima da na najbolji mogući način, stičući neposredno radno iskustvo u vrlo profesionalnom okruženju, unaprede lične, socijalne, radne i stručne veštine i znanja neophodna za dalje jačanje svoje pozicije na tržištu rada i dalje posledično poboljšanje sopstvene socio-ekonomske situacije, i s druge strane omogućavajući poslodavcima da se neposredno uvere u radne sposobnosti i mogućnosti praktikanata, eliminišući tako uticaj invaliditeta na zapošljivost mladih sa invaliditetom, kao i da unaprede kompanijske resurse i kapacitete za implementaciju inkluzivnih radnih praksi.

Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva omladine i sporta Vlade Republike Srbije.

Exit mobile version