[ youth.rs ]

Kako se ponašati na fakultetu

Univerzitet u Beogradu nedavno je usvojio kodeks profesionalne etike, koji propisuje etički prihvatljivo i profesionalno ponašanje profesora i drugih zaposlenih na beogradskim fakultetima. Propis koji bi regulisao ponašanje studenata još ne postoji, iako za to postoji dovoljno povoda.

Govoreći o uvredama koje profesori upućuju kolegama-studentima, jedna studentkinja ekonomije citirala je svog profesora koji je njeno oblačenje prokomentarisao rečima: "Niste došli da radite ispred fakulteta, već na fakultetu."
Posle donošenja Etičkog kodeksa ponašanja zaposlenih na fakultetima, profesori će morati da paze kako i šta komentarišu, ali će studentkinje i dalje moći da se oblače provokativno jer ne postoji kodeks koji bi to regulisao.

Predsednik Saveza studenata Goran Minić izjavio je za B92 da Savez još ne razmišlja o predlogu kodeksa za etičko ponašanje studenata, ali da donošenje takvog pravilnika treba inicirati.
"Trebalo bi, ako bi se to u nekom budućem periodu radilo, da postoje neke forme načina oblačenja studenata, načina dolaženja, pohađanja nastave i opšteg načina ponašanja na nastavi, na fakultetima i nivou celog univerziteta, u svim telima. To je dobra ideja, koju u svakom slučaju treba inicirati na nivou celog univerziteta", kaže Minić.

Neprikladno oblačenje i neprimereno ponašanje studenata, uključujući njihov izgled, propisano je i sankcionisano na većini visokoškolskih ustanova u regionu i svetu. Ženske osobe moraju da se oblače nenapadno i neprovokativno, a muškarci moraju da dolaze obrijani i uredni.
I studenti i profesori obavezni su da budu svečano obučeni na odbranama diplomskih, magistarskih radova i na drugim svečanostima.

Studenti se najviše žale na profesore koji ih vređaju, ucenjuju kupovinom udžbenika i koji se ne pridržavaju dogovorenih termina. Na te profesore, kažu studenti, trebalo bi odmah primeniti kodeks.

Studenti kažu da etički kodeks podrazumeva da bi u praksi profesori trebalo da detaljno pripreme nastavne planove i programe za svoja predavanja, da se drže predviđenih rokova, da imaju korektan odnos prema studentima, da nastava bude interaktivna, da poštuju termine za konsultacije, da se prema njima odnose s poštovanjem i da je potrebno mnogo više prakse.

Izvor: B92

Exit mobile version