[ youth.rs ]

Univerzitet u KM ne priznaje niške diplome

Profesor istorije Dejan Aleksić, koji već neko vreme predaje u jednoj niškoj osnovnoj školi, neće moći da zasnuje stalni radni odnos jer, iako ima uverenje o svim položenim ispitima, ne može da dobije diplomu Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici.

– Sve ispite sam položio još 2003. godine, i tada dobio uverenje o tome, koje mi je izdao tadašnji dekan Filozofskog fakulteta Branislav Milutinović. Međutim, zbog toga što sam nekoliko ispita iz završne godine studija polagao u Nišu, sadašnji dekan Dragi Maliković te ispite osporava.
Diplomu je trebalo da dobijem u roku od šest meseci posle odbrane diplomskog rada, ali još uvek ne mogu da dođem do ovog dokumenta koji je jedini dokaz o stručnoj spremi i koji mogu da priložim da bih bio primljen u stalni radni odnos – kaže Aleksić.

Dekan Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici, koji nije bio raspoložen za razgovor za novine, prema Aleksićevim rečima, osporava način na koji su ovi ispiti polagani zbog toga što ih je odobrio njegov prethodnik, koga je, inače, optužio za zloupotrebu službenog položaja.

Na osnovu zakona o Univerzitetu i Statutu Filozofskog fakulteta u Nišu, od 26. juna 2002. do 26. januara 2005. godine apsolventi Univerziteta u Prištini mogli su, da bi njihovo školovanje teklo neometano bez obzira na izmeštanje tog univerziteta, da polažu ispite na odgovarajućim studijskim grupama Filozofskog fakulteta u Nišu.
To je utvrđeno i izveštajem o upravnom nadzoru koji je Ministarstvo prosvete uradilo 19.12.2005. godine. U njemu se navodi da postoji problem „nekoliko stotina spornih ispita i stečenih diploma“.

Ministarstvo je tada naložilo Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici da „na osnovu izjava priznatih ispita omogući studentima odbranu diplomskog rada, kako bi mogli da završe studije i steknu diplomu, a ukoliko se dokaže na sudu da je bilo zloupotreba od strane nastavnika, studentima bi se poništili sporni ispiti, a izdata diploma oglasiti ništavnom“.

Međutim, dekan Dragi Maliković u dopisu Ministarstvu prosvete povodom ovog izveštaja, navodi da je jedna od njegovih prvih inicijativa po stupanju na dužnost dekana upravo i bila rešenje statusa spornih ispita, a Ministarstvu prosvete predloženo je i da formira komisiju „koja će obaviti uvid u celokupnu dokumentaciju o svakom spornom slučaju“.
Ako bi se studentima, ističe dekan, dozvolilo da i sa „sumnjivim ispitima“ nastave školovanje ili dobiju diplome, one bi im lako ubrzo bile osporene, što bi „dodatno kompromitovalo“ Filozofski fakultet i Univerzitet u Prištini.

– Zatražio sam od Ministarstva prosvete da mi oni izdaju diplomu, pošto očigledno nisu u stanju da nalože dekanu da to učini, ali sam dobio odgovor da oni za to nisu nadležni.
Iako je njihov stav jasan, da studenti ne smeju da budu oštećeni sve dok se na sudu ne dokaže da su do diploma došli na nezakonit način, izgleda da ga niko ne poštuje.
Ja zakon nisam prekršio, niti sam uradio bilo šta za šta nisam imao saglasnost uprave fakulteta, pa ne vidim razlog zbog koga su sada moja osnovna prava ugrožena. I ne razumem zbog čega Ministarstvo prosvete još uvek ćuti, kaže Aleksić.

NEKA PRAVDU POTRAŽI NA SUDU!

Sekretar Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici Milica Komnenović, u telefonskom razgovoru sa novinarom Sine rekla je da je, iako Aleksić ima uverenje o svim položenim ispitima, naknadnim uvidom u dokumentaciju utvrđeno da „nije smeo da se ispisuje i ponovo upisuje na fakultet“

– Upoznati smo sa tim slučajem, a Aleksiću smo već rekli da, ako smatra da su mu prava ugrožena, treba da pokrene upravni spor pred nadležnim sudom, navela je Komnenovićeva.

Izvor: Glas javnosti

 

Exit mobile version