[ youth.rs ]

Uspešno planirajte uz Lean i Kaizen – 45 minuta sa konsultantom Darkom Golubovićem

Ukoliko:

– planirate pokretanje sopstvenog biznisa

– želite da naučite kako da planirate i unapredite obavljanje različitih aktivnosti

– hoćete da smanjite rizike od nepovoljnih ishoda u domenu kvaliteta, rokova i troškova

– želite da povećate predvidivost i uspešnost realizacije projekata

Lean i Kaizen su pravi alati za vas!

 

Pozivamo vas na “Zoom kaficu – 45 minuta sa konsultantom Darkom Golubovićem, koju organizujemo u utorak 13. oktobra 2020. sa početkom u 12 sati.

Darko Golubović je konsultant u oblasti unapređenja poslovnih procesa, primene lean metodologije i restrukturiranja sa više od 15 godina iskustva. Poslednjih deset godina je vlasnik konsultantske firme Lean Consalting.

Druženje je namenjeno studentima svih fakulteta u sastavu Univerziteta u Beogradu, na svim nivoima studija, i onima koji su završili studije u protekle dve godine.

“Zoom kafica   – 45 minuta sa … ” predstavlja onlajn format programa karijernog vođenja i savetovanja mladih, koji smo razvili u Centru za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu u želji da ostanemo dostupni (i na daljinu) svojim starim i novim korisnicima.

 

Prijavite se ovde.

­—————————————————

O predavaču: Diplomirao je na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu 2005. godine sa prosečnom ocenom tokom studija 9,45. Konsultant u oblasti unapređenja poslovnih procesa, primene lean metodologije i restrukturiranja sa više 15 godina iskustva. Poslednjih deset godina je vlasnik konsultantske firme LEAN CONSULTING koja je uspešno sprovela više od 60 projekata u kojima je unapređena, ili čak potpuno transformisana organizacija, način poslovanja i poslovni procesi klijenata u zemlji i inostranstvu.

Exit mobile version