[ youth.rs ]

Konkurs – Solidarnost pre svega

Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i Ambasade Kraljevine Norveške otvara konkurs „Solidarnost pre svega“ koji ima za cilj da doprinese naporima zajednice i građanskoj solidarnosti za vreme krize u Srbiji izazvane korona virusom.

Kao odgovor na napore velikog broja pojedinaca, formalnih i neformalnih grupa, kao i medija da solidarno odgovore na novonastalu situaciju, Fondacija Ana i Vlade Divac će podržati, kako već pokrenute inicijative, tako i novonastale grupe u odgovoru na krizu izazvanu korona virusom.

Oblasti podrške:

•          Aktivizam i zaštita zdravlja

•          Socijalno – psihološka podrška

•          Informisanje i edukacija

•          Koordinacija volontiranja na lokalu

Ko može da se prijavi i do kada?

Na konkurs se mogu prijaviti udruženja građana, mediji i neformalne grupe građana okupljene oko zajedničke ideje da pomognu građanima u suočavanju sa kriznom situacijom.

Konkurs je otvoren do 20. aprila 2020. godine do 16 časova.

 

Koliki iznos podrške je moguće dobiti i do kada je moguće realizovati naš projekat, ako on bude odobren?

Odobreni projekti se mogu realizovati od 01. maja do 15. jula 2020. godine.

Neformalne grupe mogu dobiti podršku u iznosu do 50.000 dinara.

Udruženja i fondacije za realizaciju projekta mogu dobiti do 200.000 dinara, dok mediji mogu dobiti podršku do 150.000 dinara.

Ne postoji minimalni iznos koji neformalna grupa, udruženje ili mediji mogu da traže. Sufinansiranje projekata nije potrebno.

Ukupan raspoloživi fond iznosi 1.850.000 dinara. Fondacija Ana i Vlade Divac zadržava pravo da sva sredstva ne dodeli u okviru ovog konkurs i raspiše novi konkurs.

 

Kakve projekte podržavamo?

 

Kakve projekte ne podržavamo?

 

Koji troškovi su prihvatljivi?

Troškovi koji su prihvatljivi za neformalne grupe:

Troškovi koji su prihvatljivi za organizacije:

Troškovi koji nisu prihvatljivi:

 

Evaluacija projekata:

Nakon završetka konkursa, tročlani evaluacioni odbor će u na osnovu zadatih kriterijuma i podataka sa terena odabrati projekte koji će biti finansirani.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Fondacije Ana i Vlade Divac najkasnije 01. maja 2020. godine.

 

Kako i do kada podneti predlog projekta?

Zainteresovani mogu popuniti formular predloga projekta OVDE i poslati na mejl solidarnost@divac.com do 20. aprila u 16 časova.

Dodatna pitanja vezana za proces apliciranja možete poslati najkasnije do 15. aprila na mejl solidarnost@divac.com

Exit mobile version